Atak terrorystyczny, panika, ranni - co zrobisz?

Zamieszki na ulicach, demolka otoczenia – co zrobisz?

Powódź, 20000 osób bez prądu i dachu nad głową – co zrobisz?

Przesunięcie sił zbrojnych blisko granicy kraju – co zrobisz?

Jakie jednostki reagują w danej sytuacji? Jakie są procedury? Jak zarządzać kryzysem? Jakie kroki podjąć i w jakiej kolejności? Jeśli powyższe pytania wydają Ci się interesujące, zapraszamy Cię do poznania odpowiedzi.

Studia II stopnia na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem państwa realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w instytucjach zajmujących się walką z wszelkimi zagrożeniami państwa, a zwłaszcza politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, militarnymi, psychologicznymi, zdrowotnymi, ekologicznymi, itp. Ponadto ukończenie tej specjalności spowoduje zdolność absolwentów do odpowiedniego zarządzania systemami zapewniającymi nienaruszalność terytorialną kraju, a także stabilny rozwój państwa we wszystkich sferach jego działalności.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

  • potrafi pracować w zespole oraz pełnić funkcje kierownicze w strukturach i instytucjach zapewniających bezpieczeństwo państwa,
  • umie interpretować zagrożenia zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne państwa,
  • jest gotowy by pracować na rzecz podnoszenia gotowości obronnej w obszarze krajowym i sojuszniczym,
  • wie jak kierować pracami związanymi z planowaniem kryzysowym w administracji rządowej i samorządowej.

Co nas wyróżnia?:

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie zawarła w 2011 roku porozumienie z Komendantem Głównym Policji w sprawie realizacji wybranych treści kształcenia m.in. na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Co to oznacza dla studentów UTH? Zgodnie z zapisami porozumienia absolwenci naszej uczelni, po pozytywnym zakończeniu procedury naboru do Policji, mogą odbywać szkolenie podstawowe w zmniejszonym wymiarze czasu.

Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 539 19 19,

rekrutacja@uth.edu.pl