Co zrobić, żeby przewieść 10 ton jabłek z Polski do Egiptu? Jakie są koszty i jak zrobić to najtaniej? Jakie czynności prawne muszą zostać wykonane? Jakie trzeba spełnić wymogi? Ile trwa organizacja całego procesu? Kto, za co odpowiada? Jeśli interesujesz się sprawami handlu międzynarodowego, Twoja ciekawość zostanie zaspokojona na specjalności Logistyka.

Studia II stopnia na specjalności Logistyka prowadzone są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty w przedsiębiorstwach logistycznych, zwłaszcza działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki uzyskaniu wysokiego stopnia przygotowania zawodowego, absolwenci są również gotowi do projektowania efektywnych systemów logistycznych i sprawnego wdrażania ich w życie. Posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne tak do pracy w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach, jak i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent studiów II stopnia:

  • uzyskuje nowe umiejętności, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających podejmowania świadomych, racjonalnych decyzji oraz przygotowywania trafnych ocen i opinii,
  • dysponuje pogłębioną wiedzą teoretyczną dotyczącą zarządzania działalnością logistyczną,
  • ma wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy oraz potrzebę ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego,
  • w efekcie realizowania szerokiego profilu przekazywanej wiedzy, podnoszenia umiejętności i rozwijania kompetencji, jest w stanie dokonać szybkiej – jeśli wymagają tego warunki rynkowe – reorientacji zawodowej.

Pamiętaj: Logistyka to niezwykle dynamiczna dziedzina wiedzy i umiejętności praktycznych, ściśle związana z zarządzaniem przedsiębiorstwem, planowaniem strategicznym i marketingiem. Wraz z rozwojem wszechstronnej współpracy i integracji międzynarodowej, jej rola wciąż rośnie!

Agnieszka Bliszczak

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl