Nowoczesne technologie wymagają nie tylko ich znajomości, to już nie jest atut.

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne muszą być też umiejętnie wprowadzane tak, by miały znaczący wpływ w osiąganiu założonych celów. Należy wiedzieć jak je optymalnie wykorzystać. Każde przedsiębiorstwo jest inne. Może różnić się wielkością, rodzajem działalności, sposobem prowadzenia firmy, jej rynkowej ekspansji, etc. Planowanie i opracowywanie projektów w obszarze IT musi uwzględniać każdy aspekt przedsiębiorstwa, by mogło ono zbudować swoją rynkową przewagę.

Jeśli chcesz:

  • posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności w obszarze zarządzania działem i projektami IT,
  • znać i swobodnie poruszać się w środowisku nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
  • nabyć umiejętność planowania i opracowywania projektów w obszarze IT,
  • posiadać wiedzę w zakresie zarządzania i nadzorowania pracy działu IT.

Jeśli powyższe umiejętności leżą w kręgu Twoich zainteresowań, te studia są dla Ciebie. Studia I stopnia na specjalności Zarządzanie w IT realizowane są w Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Zarządzanie.

Swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać:

  • w pracy na stanowisku dyrektora lub menadżera/specjalisty w działach IT.
Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 539 19 19,

rekrutacja@uth.edu.pl