Przejrzyste działanie każdej firmy to podstawa jej dobrego zarządzania.

Trudno wyobrazić sobie, by firma mogła odnieść długofalowy sukces bez odpowiedniego przygotowania, merytorycznej oceny szans i zagrożeń czy dbania o jej stabilność. Przy rosnących obrotach i/lub coraz większym obiegu dokumentów, trzeba koniecznie zadbać o odpowiedni nadzór finansowy. Znajomość rodzajów i mechanizmów nadzoru, audytu czy controllingu finansowego to nic innego jak elementy prowadzenia rozwijającej się działalności, bez których zwiększenie wydajności i poprawa standardów działania przedsiębiorstwa byłyby niezwykle utrudnione.

Jeśli chcesz:

  • poznać rodzaje i mechanizmy funkcjonowania nadzoru, audytu i controllingu finansowego w jednostkach prywatnych i publicznych,
  • znać i potrafić używać narzędzi oraz metod stosowanych w nadzorze, audycie i/lub controllingu finansowym,
  • potrafić przygotować raport celem ujawnienia i dokonania oceny rodzaju oraz skali odchyleń od wzorców (np. w ramach budżetowania),
  • mieć wiedzę w obszarze przepisów prawnych i obowiązujących standardów,
  • posiadać umiejętność oceny zjawisk finansowych i tworzenia systemów kontroli i/lub nadzoru,
  • posiadać umiejętności doboru narzędzi i metod oraz analitycznego rozumienia procesów zarządzania finansowego w podmiotach prywatnych i publicznych,
  • być przygotowanym do prezentowania ocen oraz rekomendowania zaleceń po przeprowadzeniu np. audytu finansowego.

Chcesz zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu nadzoru finansowego? Studia I i II stopnia na tej specjalności są dla Ciebie. Realizujemy je na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Finanse i rachunkowość.

Zapraszamy Cię serdecznie!

Studia I stopnia na specjalności Controlling menedżerski  realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Finanse i rachunkowość.

Swoje umiejętności możesz wykorzystać:

  • w pracy w wyspecjalizowanych działach nadzoru finansowego i rachunkowości,
  • w pracy w oddzielnych (ewentualnie wydzielonych) komórkach controllingu finansowego w jednostkach gospodarczych, w audycie wewnętrznym i zewnętrznym jednostek sektora prywatnego i publicznego (jako pracownik tych jednostek lub osoba zatrudniona w jednostkach zewnętrznych świadczących tego typu usługi).

 

Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 539 19 19,

rekrutacja@uth.edu.pl