Studia I stopnia

Znane od wieków zjawisko terroryzmu, zawsze bardzo dynamiczne się rozwijało. Wynikało to z tego, że czas, w którym prowadzone są jakiekolwiek działania typu militarnego lub paramilitarnego podlegają stałym przemianom.

Działania terrorystyczne charakteryzują się bardzo często silnym efektem psychologicznym, zwłaszcza dotyczącym sfery emocjonalnej. Pojawiały się i zanikały coraz to nowsze ruchy poszukujące skutecznych narzędzi nagłośnienia sprawy, o którą walczyły, wykorzystując przy tym najmocniejszą ze wspomnianych emocji czyli strach. Prowadzone od dawna badania nad terroryzmem są wielowymiarowe, ale w wielu publikacjach współczesny terroryzm wyjaśnia się w kategoriach psychiatrycznych bądź socjologicznych. Psychologiczny opis aspektów terroryzmu jest zatem kluczowym elementem, który pozwala skutecznie z nim walczyć i go powstrzymać.

Jeśli chcesz:

  • umiejętnie stawiać odpowiednie diagnozy, które będą istotą psychologiczną terroryzmu,
  • oceniać istniejące związki pomiędzy terroryzmem a ekstremizmem oraz zewnętrzne i wewnętrzne motywy aktów terroru,
  • prowadzić pogłębione badania umożliwiające odpowiednie przedstawienie psychologicznych etapów terroryzmu,
  • przeciwdziałać skutecznie terroryzmowi, poprzez pozyskanie odpowiedzi na psychologiczne pytanie czy każdy może zostać terrorystą.

Interesuje Cię psychologiczny aspekt badania terroryzmu? Ta specjalność jest dla Ciebie! Studia I i II stopnia na specjalności Psychoterroryzm realizowane są w Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać:

Prowadzone od dawna badania nad terroryzmem są wielowymiarowe, ale w wielu publikacjach współczesny terroryzm wyjaśnia się w kategoriach psychiatrycznych bądź socjologicznych.  Dzięki pozyskanej wiedzy na specjalności psychoterroryzm świadomie ocenisz zachowanie terrorysty, które wynika z występowania trzech substancji produkowanych w jego organizmie w sytuacji stresu – noradrenaliny, acetylocholiny  i endorfiny, które wpływają na umysł terrorysty i mają na niego sto razy mocniejsze działanie niż morfina. Dokonując zatem problemowej diagnozy wybranego ataku terrorystycznego umiejętnie wykorzystasz wiedzę, która wskazuje na to, że dominującym uczuciem towarzyszącym zamachowi jest oprócz strachu, lęk oraz niepewność związana z nieprzewidywalnością następstw wywołanego zdarzenia.

Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 539 19 19,

rekrutacja@uth.edu.pl