Wybierz, gdzie chcesz studiować: Kampus Jagiellońska lub Kampus Jerozolimskie.

Studia I stopnia

Kiedyś okradało się banki z bronią w ręku, bo nie było innej możliwości. Dziś jesteś w stanie zdefraudować dużą kwotę pieniędzy nie wychodząc z domu. Wraz z pojawieniem się przestępstw w sieci, zrodziła się potrzeba przeciwdziałania i ochrony wartości w Internecie. Jeśli fascynuje cię złożoność i możliwości działań w sieci, systemy zabezpieczeń, oraz zagadnienia z zakresu cyberprzestępczości, trafiłeś do miejsca, w którym możesz się sporo o nich dowiedzieć.

Jeśli chcesz:

  • rozumieć i wiedzieć jak zdefiniować pojęcia „informacja”, „społeczeństwo informacyjne”, „cyberświat”, „cyberterroryzm”, „cyberprzestępstwa” - przy użyciu narzędzi komputerowych w sieci,
  • znać obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,
  • potrafić wskazać Instytucje Bezpieczeństwa Państwa i omówić ich kompetencje w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
  • umieć wyszczególnić elementy infrastruktury krytycznej państwa, dla których bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest kluczowe wraz z uzasadnieniem.

Pociąga Cię ten temat? Zapraszamy Cię serdecznie do podjęcia studiów na specjalności Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Studia I stopnia są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Jak będę mógł wykorzystać swoje umiejętności?:

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w Instytucjach Bezpieczeństwa Państwa oraz tych, w których organizacja bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych jest kluczowa dla ich działalności.

Pamiętaj: Postępująca automatyzacja sprawia, że kwestia bezpieczeństwa w sieci, przybiera i będzie przybierać na znaczeniu, co czyni tę dziedzinę bardzo przyszłościową.

Co nas wyróżnia?:

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie zawarła w 2011 roku porozumienie z Komendantem Głównym Policji w sprawie realizacji wybranych treści kształcenia m.in. na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Co to oznacza dla studentów UTH? Zgodnie z zapisami porozumienia absolwenci naszej uczelni, po pozytywnym zakończeniu procedury naboru do Policji, mogą odbywać szkolenie podstawowe w zmniejszonym wymiarze czasu.

Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 539 19 19,

rekrutacja@uth.edu.pl