Przewozić samolotem, pociągiem, statkiem, środkami lądowymi czy wymiennie? Ta specjalność na kierunku Transport jest ofertą dla osób zainteresowanych zagadnieniami technicznymi i organizacyjnymi  transportu kontenerowego w przewozach szynowo-drogowych, lotniczo-drogowych i morsko-drogowych. Organizacja i technologia prac w terminalach przeładunkowych, projektowanie systemów logistycznych, czy zagadnienia spedycji międzynarodowej.

Jeśli chcesz:

  • poznać nowoczesne metody zarządzania przepływem współczesnych jednostek ładunkowych,
  • być efektywnym elementem niezwykle dynamicznego i nieustannie integrującego się systemu, scalającego środowiska międzynarodowe,
  • znać najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i organizacyjne,
  • efektywnie funkcjonować w unikalnym międzynarodowym środowisku,
  • znać zasady organizacji i projektowania współczesnych systemów przewozu ładunków, w różnych gałęziach transportu,
  • użytkować, rozumieć, projektować najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i organizacyjne,
  • potrafić operować przewozem różnych jednostek ładunkowych: palet, kontenerów, nadwozi wymiennych, naczep, przyczep i innych,
  • mieć kontakt z międzynarodowym środowiskiem, z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie branży transportowej,
  • organizować, zabezpieczać, planować, znać przepisy, normy, dokumenty. 

Zaciekawiony? Zapraszamy Cię na studia inżynierskie na specjalności Transport intermodalny.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera w zakresie transportu oraz będzie posiadał dobre przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich.

Studia stacjonarne trwają 7 semestrów.

Studia niestacjonarne trwają 8 semestrów.

Jak będę mógł wykorzystać swoje umiejętności?:

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach sektora TSL, przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, terminalach kontenerowych, jak i firmach doradczych zajmujących się logistyką.

Co nas wyróżnia?:

Kierunek Transport realizujemy we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Przemysłowym Instytutem Motoryzacji. Zapewniamy kontakt z najbardziej renomowanymi firmami, a także konsultacje, czy wizyty studyjne.

Pamiętaj:

Dziennie szlakami klejowymi, drogowymi, wodnymi, powietrznymi przemieszcza się miliony jednostek ładunkowych, znajdując cel w centrach logistycznych, terminalach kontenerowych, centrach dystrybucyjnych. Wymaga to skoordynowanej pracy setek tysięcy wysokokwalifikowanych specjalistów, stanowiących ogniwa międzynarodowej sieci transportowo-logistycznej. Możesz stać się jednym z wiodących ogniw tej sieci.

 

W ramach projektu „Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport”, zwiększymy kompetencje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z naboru 2017/2018.

Projekt przewiduje włączenie pracodawców w przygotowanie, zmodernizowanie i dostosowanie programu kształcenia na kierunku Transport, modernizację sylabusów, doposażenie biblioteki o pozycje literatury branżowej wskazane przez pracodawców, przygotowanie specjalistycznych instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych.

Dodatkowo, aby studenci mogli zdobyć praktyczną wiedzę UTH zakupi sprzęt do Laboratorium Nowoczesnych środków transportu.

Więcej informacji na stronie projektu <kliknij tutaj>

Eliza Kotomska

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl