Przewozić samolotem, pociągiem, statkiem, środkami lądowymi czy wymiennie? Ta specjalność na kierunku Transport jest ofertą dla osób zainteresowanych zagadnieniami technicznymi i organizacyjnymi  transportu kontenerowego w przewozach szynowo-drogowych, lotniczo-drogowych i morsko-drogowych. Organizacja i technologia prac w terminalach przeładunkowych, projektowanie systemów logistycznych, czy zagadnienia spedycji międzynarodowej.

Jeśli chcesz:

  • poznać nowoczesne metody zarządzania przepływem współczesnych jednostek ładunkowych,
  • być efektywnym elementem niezwykle dynamicznego i nieustannie integrującego się systemu, scalającego środowiska międzynarodowe,
  • znać najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i organizacyjne,
  • efektywnie funkcjonować w unikalnym międzynarodowym środowisku,
  • znać zasady organizacji i projektowania współczesnych systemów przewozu ładunków, w różnych gałęziach transportu,
  • użytkować, rozumieć, projektować najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i organizacyjne,
  • potrafić operować przewozem różnych jednostek ładunkowych: palet, kontenerów, nadwozi wymiennych, naczep, przyczep i innych,
  • mieć kontakt z międzynarodowym środowiskiem, z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie branży transportowej,
  • organizować, zabezpieczać, planować, znać przepisy, normy, dokumenty. 

Zaciekawiony? Zapraszamy Cię na studia inżynierskie na specjalności Transport intermodalny.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera w zakresie transportu oraz będzie posiadał dobre przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich.

Studia stacjonarne trwają 7 semestrów.

Studia niestacjonarne trwają 8 semestrów.

Jak będę mógł wykorzystać swoje umiejętności?:

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach sektora TSL, przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, terminalach kontenerowych, jak i firmach doradczych zajmujących się logistyką.

Co nas wyróżnia?:

Kierunek Transport realizujemy we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Przemysłowym Instytutem Motoryzacji. Zapewniamy kontakt z najbardziej renomowanymi firmami, a także konsultacje, czy wizyty studyjne.

Pamiętaj:

Dziennie szlakami klejowymi, drogowymi, wodnymi, powietrznymi przemieszcza się miliony jednostek ładunkowych, znajdując cel w centrach logistycznych, terminalach kontenerowych, centrach dystrybucyjnych. Wymaga to skoordynowanej pracy setek tysięcy wysokokwalifikowanych specjalistów, stanowiących ogniwa międzynarodowej sieci transportowo-logistycznej. Możesz stać się jednym z wiodących ogniw tej sieci.

 

Eliza Kotomska

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl