Szeroko pojęte umiejętności programistyczne stanowią bazę wypadową na kierunku informatycznym w UTH do bardziej zaawansowanej wiedzy i problematyki z tej dziedziny. Opanowanie przez studentów zagadnień programistycznych to jeden z głównych celów kształcenia na naszej uczelni. Właśnie programiści są dzisiaj poszukiwani przez firmy z rynku informatycznego. Znajomość problematyki ogólnej, ale i tej bardziej szczegółowej, specjalistycznej jest dzisiaj niezwykle cenna. Właśnie dlatego stworzyliśmy kierunek, na którym poznasz na czym polegają m.in. inżynieria oprogramowania, bezpieczeństwo systemów i sieci, społeczne aspekty Internetu czy metody numeryczne.

Jeżeli chcesz:

  • kształcić się w zakresie zagadnień ogólno-informatycznych,
  • poznać takie zagadnienia, jak podstawy techniki cyfrowej, architektura komputerów, sieci komputerowe czy bazy danych,
  • kształcić się w zakresie programowania, a więc poznać języki programowania, algorytmy i struktury danych, programowanie obiektowe, programowanie zdarzeniowe,
  • przejść kształcenie specjalistyczne obejmujące programowanie aplikacji internetowych, programowanie stron internetowych, internetowe bazy danych i in.,
  • posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu programowania w różnych obszarach ich zastosowania ze szczególnym uwzględnieniem Internetu,
  • być przygotowanym do profesjonalnej, krytycznej oceny bieżącej oferty rynku informatycznego,
  • znać współczesne trendy rozwoju informatyki,
  • być przygotowanym do pracy w zespołach oraz do prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera w zakresie informatyki oraz będzie posiadał dobre przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich.

Interesują Cię wszelkie zagadnienia ogólno-informatyczne, związane z techniką cyfrową czy bazami danych? Studia I stopnia na specjalności Technologie internetowe na kierunku Informatyka pozwolą Ci zdobyć pełne kompetencje do tego, by otrzymać tytuł zawodowy inżyniera w zakresie informatyki. Poza tym tytuł inżyniera to doskonałe przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich.

Studia stacjonarne trwają 7 semestrów.
Studia niestacjonarne trwają 8 semestrów.

Po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka, specjalność Technologie internetowe, swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać:

Pracując w charakterze programisty w dużych i małych firmach, w dużych i małych zespołach programistów oraz w różnych obszarach zastosowania zdolności programistycznych. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiowania dają realne możliwości pracy w zróżnicowanych środowiskach.

Co nas wyróżnia?:

Kierunek Informatyka realizowany jest w UTH we współpracy z Ideo Sp. z o.o. Istotna dla realizacji celów kształcenia jest także współpraca z renomowanymi partnerami z branży informatycznej. Przybiera ona formy: staży, praktyk, czy też wizyt studyjnych.

Ideo

Dlaczego warto studiować informatykę w UTH?

"Nasze studia mają większy niż na innych uczelniach związek z praktyką. Przekonują się o tym studenci innych kierunków technicznych naszej Uczelni. Oprócz profesorów z ogromnym doświadczeniem akademickim do prowadzenia zajęć praktycznych zapraszamy praktyków z doświadczeniem zawodowym zdobytym w małych i dużych firmach informatycznych. Zapewniamy również, że każdy ze studentów zdobędzie doświadczenie praktyczne w firmie o preferowanym przez siebie profilu. Studenci będą mogli zdobywać takie doświadczenie regularnie co roku w ramach toku studiów nie tracąc na ten cel wakacji lub jednorazowo tuż przed końcem studiów.

Nie bez znaczenia jest również powiązanie treści kształcenia informatycznego z różnymi obszarami zastosowań informatyki. Informatyka w znacznym stopniu jest przecież dziedziną usługową wobec innych obszarów. Umożliwiamy zainteresowanym studentom kontakt ze specjalistami z innych kierunków naszej Uczelni takich choćby jak transport (logistyka, motoryzacja) czy budownictwo i zachęcamy w ten sposób do tworzenia aplikacji o konkretnych zastosowaniach. Celem takiego działania jest wykształcenie profesjonalistów gotowych do podejmowania interdyscyplinarnych wyzwań".

prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Półtorak
Prorektor ds. studiów technicznych
Dziekan Wydziału Inżynieryjnego

Eliza Kotomska

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl