Przejdź do treści

PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
PLAN STUDIÓW
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
1 Wewnętrzny i zewnętrzny coaching menedżerski 10
2 Komunikacaja interpersonalna 10
3 Kierowanie konfliktem w pracy 10
4 Coaching kryzysowy a patologie środowiska pracy 12
5 Motywowanie i wynagradzanie pracowników 15
6 Kapitał ludzki jako składnik kapitału intelektualnego firmy 10
7 Budowanie wizerunku organizacji i pracownika 15
8 Seminarium dyplomowe 5
9 Zarządzanie zmianą a kultura organizacji 10
10 Rola współczesnego menedżera w zarządzaniu 10
11 Współczesne kierunki zarządzania personelem 10
12 Psychologia organizacji a psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi 15
13 Zasady formułowania i osiągania celów 10
14 Skuteczne negocjacje 10
15 Rozwój pracowników i projektowanie procesów szkoleniowych 10
16 Podstawy organizacji i zarządzania 15
17 Ocena pracy w skutecznym zarządzaniu 10
18 Rekrutacja i selekcja pracowników 15
RAZEM 202


 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!