Przejdź do treści

Zarządzanie zasobami ludzkimi - program studiów - do pobrania

Zarządzanie zasobami ludzkimi_Program studiów_Rok akademicki_2022_2023.pdf (331.1 KiB)

 
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.

Współczesne kierunki zarządzania personelem

10

2.

Metody naboru pracowników (rekrutacja, selekcja, onboarding)

15

3.

Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi

15

4.

Motywowanie  i wynagradzanie pracowników

10

5.

Ocena pracy w skutecznym zarządzaniu personelem

10

6.

Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

10

7.

Świadome budowanie wizerunku organizacji i pracownika

15

8.

Skuteczne negocjacje i mediacje

10

9.

Warsztaty współpracy i komunikacji interpersonalnej

10

10.

Rozwój pracowników i projektowanie procesów szkoleniowych

10

11.

Budowanie efektywnego zespołu

10

12.

Warsztat świadomego budowania kariery zawodowej

10

13.

Trening umiejętności kierowniczych HR menedżera

15

14.

Kierowanie konfliktem interpersonalnym i grupowym

10

15.

Psychologia kryzysu i metody wsparcia w kryzysie personalnym

15

16.

Zarządzanie zmianą a kultura organizacyjna

10

17.

Metody i zasady coachingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi

10

18.

Mentoring jako forma rozwoju kompetencji

10

19.

Seminarium dyplomowe

5

 

Razem:

210 h


 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!