PROGRAM STUDIÓW  NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 
PLAN STUDIÓW
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
1 Podstawy prawne w zarządzaniu kryzysowy i ochronie ludności RP 4
2 Podstawy zarządzania w sytuacjach kryzysowych 8
3 Współczesne źródła zagrożeń kryzysowych 8
4 System zarządzania kryzysowego i ochrony ludności RP 8
5 Ratownictwo 16
6 Analiza i plany ryzyka  16
7 Planowanie cywilne i ochronne ludności 8
8 Siły Zbrojne w systemie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności 16
9 Infrastruktura krytyczna RP 8
10 Logistyka w zarządzaniu kryzysowym 8
11 Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 8
12 Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych 8
13 Służby porządku publicznego w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności 16
14 Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz System Wczesnego Ostrzegania 8
15 Łączność w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności 8
16 Media i komunikacja społeczna 8
17 Ćwiczenia symulacyjne dla wybranej sytuacji kryzysowej 8
18 Medycyna katastrof 8
RAZEM 172

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl