Przejdź do treści

Zarządzanie i utrzymanie bocznicy kolejowej - program studiów do pobrania

Zarządzanie i utrzymanie bocznicy kolejowej_Program studiów_Rok akademicki_2023_2024.pdf (124.9 KiB)

ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE BOCZNICY KOLEJOWEJ

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.

Bezpieczeństwo w obrębie bocznicy kolejowej 6

2.

Technika pracy manewrowej 30

3.

Organizacja pracy manewrowej 15

4.

Przewóz towarów niebezpiecznych i przewozów wojskowych 12

5.

Przepisy prawa UE w zakresie transportu kolejowego – bocznice
kolejowe
4

6.

Przepisy prawa RP w zakresie transportu kolejowego – bocznice
kolejowe
8

7.

Budowa i utrzymanie pojazdów kolejowych 15

8.

Budowa i utrzymanie infrastruktury kolejowej 15

9.

Sygnalizacja kolejowa 30

10.

Zagrożenia występujące w ruchu kolejowym 10

11.

Wybrane współczesne koncepcje zarządzania 10

12.

Zarządzanie bocznicą kolejową 10

13.

Rola menagera i jego funkcje 10

14.

Podstawy prawa pracy 15

15.

Seminarium dyplomowe 20

Razem:

210 h

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!