PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W IT

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W IT
RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 
Lp. Zakres przedmiotowy Modułu:  Liczba godzin
Moduł I  Faza przygotowania zakupu lub rozbudowy  systemu IT  (w tym Opisu przedmiotu zamówienia). Zasady przygotowania i realizacji zamówienia.  Konstruowanie zamówienia  z uwzględnieniem cyklu życia systemu (faza koncepcyjna, studium wykonalności, zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności PO Polska Cyfrowa 2014-2020, analiza przedwdrożeniowa). 200
Moduł II Typy umów (umowy wdrożeniowe, umowy serwisowe, umowy dotyczące zakupu oprogramowania komercyjnego, umowy dotyczące integracji systemów, umowy dotyczące zakupu licencji, umowy utrzymaniowe, umowy depozytu kodu źródłowego oprogramowania, umowy hostingu).
Moduł III Faza eksploatacji i dalszego rozwoju (m.in. Świadczenie usług serwisowych, świadczenia gwarancyjne, modernizacja oprogramowania, zasoby opisu istniejącego systemu, aktualizacja oprogramowania, subskrypcja).
Moduł IV Wzorcowe zarządzanie procesem udzielania zamówienia na zakup, rozbudowę, modernizację systemów IT w trybach ustawy PZP z uwzględnieniem zmian wynikajacych z nowelizacji ustawy PZP.
Moduł V Wzorcowe zarządzanie procesem udzielania zamówienia na zakup sprzętu komputerowego (IT) wraz z oprogramowaniem/lub bez oprogramowania                       w trybach ustawy Pzp z uwzględnieniem zmian wynikających  z nowelizacji ustawy Pzp.
Moduł VI Praktyczne aspekty Elektronizacji Zamówień Publicznych/ e-Usługi, e-Zamówienia, e-Faktura/ 
Moduł VII Aspekty prawne ochrony danych osobowych w projektach informatycznych oraz zadania administratora bezpieczeństwa informacji. Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem nowych przepisów RODO.
Moduł VIII Autorskie prawa majatkowe w sektorze IT - dobre praktyki i głowne obszary ryzyka. 
Moduł IX Przygotowanie i realizacja projektu informatycznego w podmiotach publicznych.
Moduł X Przykłady dobrych praktyk, standardów i zwyczajów wpływających  na efektywniejszą realizację umów na świadczenie usług i realizację dostaw (np. dostawa systemu klasy ERP) informatycznych.  
Moduł XI Przykłady postanowień umowy - "pułapek" i sposobów ich unikania, wynikających z ryzyk prawnych w umowach funkcjonujących w branży IT - sposoby na uniknięcie uzależnienia się Zamawiającego od Wykonawcy (vendor lock - in), z podaniem przykładowych postanowień umownych.
SEMINARIUM DYPLOMOWE 
RAZEM 200
Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl