Przejdź do treści

Transport i logistyka w przewozach intermodalnych Nowego Jedwabnego Szlaku - program studiów do pobrania

TiL w przewozach intermodalnych Nowego Jedwabnego Szlaku_Program studiów_Rok akademicki 2022_2023.pdf (124.6 KiB)

TRANSPORT I LOGISTYKA W PRZEWOZACH INTERMODALNYCH NOWEGO SZLAKU JEDWABNEGO

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.

Logistyka i logistyka międzynarodowa

8

2.

Terminale intermodalne

16

3.

Inżynieria systemów logistycznych i magazynowych

8

4.

Transport UE-Chiny

40

5.

Nowy jedwabny szlak - wyzwania gospodarcze

8

6.

Transport FCL

8

7.

Transport LCL

8

8.

Flexitank project

8

9.

Transport lotniczy

8

10.

Transport kolejowy

8

11.

Bulk transport

8

12.

Transport morski

8

13.

Procedury celne

16

14.

Dangerous cargo project

16

15.

Project Cargo

16

16.

Ubezpieczenia w transporcie

12

RAZEM

196

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!