PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ

KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ 
PLAN STUDIÓW
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
1 Wprowadzenie do systemów kontroli zarządczej 8
2 Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej ADAM BELA 24
3 Środowisko kontroli zarządczej 16
4 Zarządzanie ryzykiem w organizacji 32
5 Zamówienia publiczne 16
6 Rachunkowość finansowa i zarządcza 16
7 Mechanizmy kontroli systemów informatycznych 24
8 Informacja i komunikacja 16
9 Audyt wewnętrzny w organizacji 16
10 Systemy zarządzania jakością 16
11 Wykrywanie oszustw i nadużyć 8
12 Seminarium dyplomowe 8
RAZEM 200

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl