PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
PLAN STUDIÓW
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
1 Wprowadzenie do zagadniej związanych z kontrolą systemów informacyjnych w sektorze publicznym 16
2 Zarządzanie IT. Kontrola Technologii Informacyjnej i Technologii związanych 10
3 Planowanie i realizacja kontroli, sprawdzeń i audytów w zakresie związanym z zabezpieczeniem informacji 16
4 Planowanie i organizacja systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych 10
5 Zarządzanie ryzykiem w obrębie danych osobowych 15
6 Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymaganiami ISO/IEC 27001:2013 32
7 Audyt infrastruktury teloeinformatycznej 10
8 Wykrywanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom skutkujący wyciekiem danych osobowych 10
9 Ochrona organizacji przed wyciekiem danych osobowych 10
10 Kontynuacja działalności po awarii. Zarządzanie ciągłością działania 10
11 Prawne aspekty IT 36
12 Konsultacje do projektu 10
RAZEM 185
Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl