Przejdź do treści

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - program studiów - do pobrania

Inspektor Ochrony Danych Osobowych_Program studiów_Rok akademicki_2022_2023.pdf (330.1 KiB)

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.

Wprowadzenie do zagadnień związanych z kontrolą systemów informacyjnych i ochroną danych osobowych

20

2.

Prawne aspekty ochrony danych osobowych

20

3.

Planowanie i realizacja kontroli, sprawdzeń i audytów w zakresie związanym z zabezpieczeniem informacji

20

4.

Planowanie i organizacja systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych

10

5.

Zarządzanie ryzykiem w obrębie danych osobowych

10

6.

Inspektor ochrony danych – realizacja zadań ustawowych – warsztaty praktyczne

20

7.

Projektowanie i kontrola obszaru bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego

20

8.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymaganiami ISO/IEC 27001:2013

30

9.

Audyt infrastruktury teleinformatycznej

10

10.

Wykrywanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom skutkującym wyciekiem danych osobowych

10

11.

Ochrona organizacji przed wyciekiem danych osobowych

10

12.

Kontynuacja działalności po awarii. Zarządzanie ciągłością działania

10

13.

Zarządzanie kryzysowe. Krajowy system cyberbezpieczeństwa

10

14.

Bezpieczeństwo prawne – rozszerzone podejście

10

15.

Seminarium dyplomowe (projektowe)

10

Razem

220

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!