Przejdź do treści

PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
PLAN STUDIÓW
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
1

Wprowadzenie do zagadnień związanych z kontrolą systemów informacyjnych i ochroną danych osobowych

20
2

Prawne aspekty ochrony danych osobowych

20
3

Planowanie i realizacja kontroli, sprawdzeń i audytów w zakresie związanym z zabezpieczeniem informacji

20
4

Planowanie i organizacja systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych

10
5 Zarządzanie ryzykiem w obrębie danych osobowych 10
6

Inspektor ochrony danych – realizacja zadań ustawowych – warsztaty praktyczne

20
7

Projektowanie i kontrola obszaru bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego

20
8

System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymaganiami ISO/IEC 27001:2013

30
9

Audyt infrastruktury teleinformatycznej

10
10 Wykrywanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom skutkującym wyciekiem danych osobowych 10
11

Ochrona organizacji przed wyciekiem danych osobowych

10
12

Kontynuacja działalności po awarii. Zarządzanie ciągłością działania

10
13 Zarządzanie kryzysowe. Krajowy system cyberbezpieczeństwa 10
14

Bezpieczeństwo prawne – rozszerzone podejście

10
15 Seminarium dyplomowe (projektowe) 10
  SUMA 220

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!