PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 
RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 
Lp. Zakres przedmiotowy Modułu:  Liczba godzin
Moduł I  Wybrane zagadnienia z prawa: gospodarczego, cywilnego, pracy, administracyjnego. 190
Moduł II Rachunkowość  finansowa: podstawy rachunkowości, rachunkowość finansowa, jakość sprawozdań finansowych (jak czytać sprawozdanie finansowe), międzynarodowe standardy rachunkowości,systemy informatyczne w rachunkowości.
Moduł III Controling  i rachunkowość zarządcza: wykorzystanie rachunku kosztów działań (activity  - based costing) w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwie w Polsce, znaczenie planowania i  kontroli dla skutecznego wdrażania podjętych decyzji,  Balanced Scorecard (BSC) jako skuteczne narzędzie kontroli strategicznej w przedsiębiorstwie.
Moduł IV System zobowiązań podatkowych: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od towarów i usług, podatki lokalne, ordynacja podatkowa.
Moduł V System ubezpieczeń społecznych.
Moduł VI Zarządzanie finansami: rynek kapitałowy,metody  oceny przedsięwzięć inwestycyjnych,analiza ekonomiczno - finansowa,zarządzanie kapitałem obrotowym.
SEMINARIUM DYPLOMOWE  2
EGZAMINY KOŃCZĄCE SEMESTRY  6
RAZEM 198

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl