Centrum Studiów Podyplomowych (CSP) Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Centrum Studiów Podyplomowych Uczelni Techniczno –Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, prezentuje Państwu ofertę, stanowiącą odpowiedź na bieżące wymagania rynku pracy. Śledzimy zmiany jakie zachodzą na rynku pracy oraz na rynku usług edukacyjnych i tworzymy ofertę, która ma na celu umożliwienie podniesienia kwalifikacji, nabycia nowej wiedzy i rozwoju zawodowego.

Słuchacze studiów podyplomowych, podczas uczestnictwa w oferowanych przez Uczelnię kierunkach studiów, nabywają wiedzę z następujących obszarów:

 • Obsługa i nadzór międzynarodowego obrotu towarowego,
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkim,
 • Zarządzanie Jakością zgodnie z najnowszymi, międzynarodowymi standardami,
 • Zarządzanie procesami logistycznymi,
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych, interpersonalnych, coaching,
 • Finanse i rachunkowość,
 • Kadry i płace,
 • Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym,
 • Ochrona danych osobowych,
 • E-marketing,

Studia podyplomowe oferowane przez Uczelnię prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów w danych dziedzinach – i co najważniejsze przez praktyków. Kładziemy nacisk na stosowanie nabytej wiedzy w praktyce. Wykorzystywanie poznanej wiedzy i metod w codziennym życiu zawodowym słuchacza. Wykładowcami na studiach są zarówno pracownicy Uczelni jak i specjaliści pozyskiwani z instytucji, przedsiębiorstw itp.

W zależności od specyfiki kierunku, część zajęć prowadzona jest w salach komputerowych przy wykorzystaniu specjalistycznych aplikacji i programów.

ZAUFALI NAM

Od lat, z usług edukacyjnych Centrum Studiów Podyplomowych UTH, korzystają instytucje zarówno prywatne jak i państwowe. Realizowaliśmy m.in.:

 • studia podyplomowe i kursy dla 360 funkcjonariuszy i pracowników Policji z zakresu zapobiegania przestępczości migracyjnej,
 • studia podyplomowe dla 180 pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, w szczególności we wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju,
 • studia podyplomowe dla 810 słuchaczy, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, realizowane w ramach projektu „Studia podyplomowe czynnikiem wzrostu kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw”,
 • studia podyplomowe dla Naczelników Izb Skarbowych z całego kraju, z obszaru zarządzania służbami podatkowymi i służbami skarbowymi, realizowane na zamówienie Ministerstwa Finansów.

Jako Uczelnia, niezmiennie od ponad 25 lat kształcimy nowych studentów i słuchaczy. Ufają nam zarówno klienci indywidualni jak i instytucje publiczne i prywatne. Cieszymy się pozytywnymi opiniami naszych absolwentów.

Nieustannie się rozwijamy – o czym świadczy nie tylko ilość naszych studentów  i absolwentów. Kształcimy studentów i słuchaczy w dwóch Kampusach Uczelni w Warszawie oraz w Oddziale Zamiejscowym w Płońsku.

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl