Przejdź do treści

PROGRAM STUDIÓW COACHING

 

COACHING
PLAN STUDIÓW
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
1 Coach, jego osobowość i osobisty trening 16
2 Style komunikacji w relacji coachingowej 16
3 Dylematy etyczne 16
4 Kompetencja międzykulturowa 16
5 Zespoły, ich powstawanie i dysfunkcje 16
6 Zarządzanie zmianą 16
7 Zmiana przekonań na przykładzie Dietcoachingu 16
8 Strategie pracy z celami 16
9 Rozmowa wspierająca 16
10 Inteligencja emocjonalna 16
11 Mowa ciała i jej rola 16
12 Zarządzanie konfliktem 16
RAZEM 192
Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!