PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA
I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI 

Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji 
PLAN STUDIÓW
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
1 Prawno – karne aspekty oszustw gospodarczych. 8
2 Prawno – karne aspekty korupcji. 8
3 Zamowienia publiczne 8
4 Mechanizmy powstawania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji 16
5 Wykorzystanie narzędzi informatycznych  8
6 Finanse przedsiębiorstwa 8
7 Rachunkowość finansowa i zarządcza 8
8 Oszustwa księgowe 16
9 Zarządzanie ryzykiem oszustw 16
10 Metodyka przeprowadzania kontroli 16
11 Metodyka przeprowadzania analiz śledczych w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń 24
12 Mechanizmy kontroli systemów informatycznych  16
13 Psychologia oszustwa 16
14 Zasady wykrywania oszustw i zarzadzanie incydentami 16
15 Studium przypadków – zajęcia warsztatowe 16
16 Seminarium dyplomowe 8
RAZEM 208
Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl