PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO SMART CITY

 

BEZPIECZEŃSTWO SMART CITY 
PLAN STUDIÓW
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
1 Inteligentne miasto w perspektywie regulacji krajowych, unijnych i międzynarodowych 8
2 Bezpieczeństwo i rozwój inteligentnych miast. 4
3 Współczesne źródła zagrożeń kryzysowych 16
4 Systemy zarządzania bezpieczeństwem w administracji 16
5 Bezpieczeństwo systemów informatycznych 8
6 Infrastruktura krytyczna RP 16
7 Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym 8
8 Monitoring przestrzeni publicznej i polityka bezpieczeństwa mieszkańców 8
9 Systemy komunikacji inteligentnych miast 16
10 Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 8
11 Bezpieczeństwo technologii mobilnych 8
12 System zarządzania kryzysowego i ochrony ludności RP 8
13 Informatyczne wspomaganie systemów bezpieczeństwa publicznego 8
14 Elektroniczna administracja 8
15 Mobilne zarządzanie i logistyka w sytuacjach kryzysowych 16
16 Etyczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa inteligentnych miast 8
17 Warsztaty symulacyjne 8
RAZEM 172
Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl