Przejdź do treści

Akademia biegłych - program studiów do pobrania

Akademia biegłych_Program studiów_Rok akademicki_2023_2024.pdf (129.0 KiB)

AKADEMIA BIEGŁYCH

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.

Wprowadzenie do nauk sądowych

6

2.

Prawo karne

6

3.

Czynności dowodowe - oględziny miejsca, osoby i rzeczy oraz utrwalenie ich wyniku

10

4.

Osobowe źródła i środki dowodowe

10

5.

Identyfikacja człowieka metodami kryminalistycznymi

6

6.

Kryminalistyczne badania dokumentów

20

7.

Kryminalistyczne badania pisma ręcznego

20

8.

Technologia informatyczna a cyberprzestępczość

10

9.

Psychologia sądowa

16

10.

Wymiar sprawiedliwości w Polsce

6

11.

Warunki ustanowienia biegłym sądowym i wymagania formalno-prawne

9

12.

Rola biegłego w postępowaniu sądowym

10

13.

Ekspertyza i opinia biegłego

16

14.

Biegły a bezpieczeństwo

6

15.

Prawa i obowiązki biegłego sądowego

7

16.

Bezpieczeństwo dokumentów publicznych

20

17.

Zabezpieczanie materiału dowodowego i porównawczego

10

18.

Narzędzia kontroli jakości biegłych – odpowiedzialność karna i cywilna

6

19.

Autonomia badawcza biegłego sądowego

6

20.

Dowód z opinii biegłego w procesie karnym i cywilnym

4

21.

Biegły a system więzienny

6

Razem:

210 h

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!