Organizacja roku akademickiego 2019/2020

STUDIA STACJONARNE (wszystkie wydziały)
Aktualizacja organizacji semestru letniego 2019/2020 - pobierz

STUDIA NIESTACJONARNE
Wydział Zarządzania i Logistyki
Aktualizacja organizacji semestru letniego 2019/2020 - pobierz

Wydział Inżynieryjny
Aktualizacja organizacji semestru letniego 2019/2020 - pobierz

Wydział Zamiejscowy w Płońsku
Aktualizacja organizacji semestru letniego 2019/2020 - pobierz