Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: magister na kierunku Finanse i rachunkowość
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (4 semestry)

Controlling podatkowy – studia magisterskie

Nie płać zbyt dużej daniny za zły wybór ścieżki zawodowej. Sprawdź studia magisterskie na specjalności controlling podatkowy i miej swoją przyszłość pod kontrolą.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość, specjalność controlling podatkowy wpisują się doskonale w dzisiejsze realia gospodarcze. Działalność małych, średnich i dużych przedsiębiorstw zawsze była powiązana ze sferą danin i opłat publicznych. Aby realizować te funkcje, potrzebna jest wykształcona kadra osób, która będzie wspomagała wypełnianie obowiązków podatkowych nałożonych przez ustawy i posiadała wiedzę umożliwiającą kontrolę wszelkich procesów tego rodzaju. Odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców w tym zakresie są studia z zakresu controllingu podatkowego.

Wiedza, jaką zdobędziesz po ukończeniu studiów magisterskich na specjalności controlling podatkowy

Student w trakcie nauki na 2-letnich studiach magisterskich na specjalności controlling podatkowy zaznajomi się z zaawansowaną wiedzą dotycząca prawidłowego wypełniania obowiązków wynikających między innymi z:

 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • ustawy o podatku od towarów i usług.

Dopełnieniem zdobywania wiedzy podatkowej będą również zajęcia z audytu podatkowego zapewniające wiedzę dotyczącą skutecznego ograniczania ryzyka podatkowego czy rachunkowości finansowej i podatkowej określające, jak rzetelnie i niewadliwie prowadzić księgi podatkowe.

Wszystko to przełoży się na konkretne umiejętności i wiedzę, którą będziesz mógł wykorzystać podczas pracy zawodowej. Podczas studiów poznasz między innymi zagadnienia takie jak:

 • zapewnienie prawidłowości formalnej od strony prawa podatkowego, bilansowego i cywilnego,
 • metody uzgadniania rozliczanych podatków z księgami rachunkowymi,
 • optymalizacja podatkowa,
 • ocena skutków podatkowych decyzji podejmowanych przez klientów,
 • aktywne prowadzenie postępowań podatkowych,
 • tworzenie planów finansowych,
 • wdrażanie systemów kontroli i audytu wewnętrznego,
 • wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania decyzji,
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa na poziomie strategicznym i operacyjnym.

Wiedza na UTH przekazywana jest studentom przez wysoce wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, czego świetne dopełnienie stanowią warsztaty oraz szkolenia z pracownikami największych polskich przedsiębiorstw. Uczelnia Techniczno-Handlowa stawia na wyważone połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem praktycznym. Dzięki temu studenci potrafią przekuć poznane podczas toku studiów informacje w działania.

Partnerzy specjalności

W ramach studiów realizowanych na specjalności controlling podatkowy będziesz miał możliwość poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę z zakresu ekonomii i zdobyć praktyczne umiejętności, które pozwolą na przeprowadzanie audytów z zakresu prawidłowości rozliczeń fiskalnych w przedsiębiorstwach. Dzięki świetnej znajomości zasad funkcjonowania podatków zyskasz także umiejętności optymalizacji obciążeń, co pozwoli Ci na pracę w zakresie zarządzania procesami fiskalnymi. Kończąc studia na tej specjalności będziesz ekspertem, który ma realny wpływ na funkcjonowanie firm i organizacji.

Wszystko to byłoby niemożliwe bez współpracy z największymi polskimi firmami, która pozwala studentom na odbywanie wartościowych oraz inspirujących praktyk. Kooperacja z podmiotami funkcjonującymi na rynku finansowym pozwala również na organizację licznych szkoleń oraz warsztatów z ekspertami z danej branży. Specjaliści na takich wydarzeniach dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami, którzy rozwijają w ten sposób swoje kompetencje zawodowe.

Controlling podatkowy II stopnia

Pozyskanie wiedzy i kompetencji z zakresu controllingu podatkowego wśród osób zarządzających finansami ma na celu umożliwienie samodzielnego rozwiązywania problemów dotyczących implementacji oraz stosowania strategii podatkowych. Studia wyposażają w wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci ocenić poprawność prowadzonej polityki fiskalnej przedsiębiorstwa i zoptymalizować jej działanie.

Zagadnienia prezentowane w ramach specjalności pozwolą na pomiar obciążeń podatkowych w przedsiębiorstwie oraz określenie ich znaczenia dla sytuacji majątkowej i finansowej. W ramach zajęć praktycznych nabędziesz umiejętności umożliwiające określenie istotności obciążeń podatkowych dla przepływów gotówkowych w przedsiębiorstwie, w tym dla jego działalności bieżącej oraz strategicznej, np. inwestycyjnej.

Studia podatkowe magisterskie – wybrane przedmioty

Wybierając studia magisterskie na specjalności controlling podatkowy, poznasz zaawansowane techniki podatkowe stosowane w podatkach bezpośrednich i pośrednich. Zdobyta wiedza oraz umiejętności pozwolą Ci efektywnie rozliczać daniny i wypełniać obowiązki podatkowe, a przede wszystkim przeprowadzać audyty weryfikujące poprawność czynności fiskalnych i czuwać nad tymi procesami. Wiedzę i umiejętności z tego zakresu zapewni Ci wykwalifikowana kadra pracowników naukowych posiadających doświadczenie zdobyte podczas pracy w sektorze skarbowym i uprawnienia doradców podatkowych. Dzięki takiemu doświadczeniu wykładowców poznasz controlling podatkowy od praktycznej strony i będziesz gotowy do wykonywania swoich pierwszych audytów i kontroli.

Podczas studiów II stopnia o specjalności Controlling podatkowy będziesz uczęszczał między innymi na takie przedmioty jak:

 • audyt podatkowy,
 • zaawansowana analiza podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • zaawansowana analiza podatku dochodowego od osób prawnych,
 • zaawansowana analiza podatku od towarów i usług,
 • podatki sektorowe.

Jak więc widzisz, wystarczy rzut oka na same nazwy przedmiotów, aby przekonać się o ich konkretnym i praktycznym charakterze. Z naszej strony gwarantujemy Ci, że nie są to jedynie puste nazwy, ale każdy z nich kryje szansę na poznanie konkretnego obszaru wiedzy podatkowej i umiejętności.

To jednak nie wszystko. Studiując w UTH możesz kształtować swoją ścieżkę edukacyjną zgodnie z własnymi zainteresowaniami czy planami zawodowymi. Dlatego poza obowiązkowym zestawem przedmiotów, dajemy Ci możliwość wyboru obszarów kształcenia, które budzą Twoje zainteresowanie. Do Twojej dyspozycji są następujące przedmioty do wyboru:

 • podstawy międzynarodowego prawa podatkowego,
 • wybrane aspekty rachunkowości finansowej i podatkowej.

Co możesz robić po controllingu podatkowym?

Jako absolwent studiów o tej specjalności możesz podjąć pracę na stanowisku analityka podatkowego w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, zewnętrznego audytora procesów podatkowych w przedsiębiorstwach, specjalisty zatrudnionego w agencjach konsultingowych czy firmach doradczych. To jednak tylko wybrane możliwości. Pamiętaj, że z podatkami ma do czynienia każde przedsiębiorstwo. Niezależnie więc, czy własnymi, wewnętrznymi zasobami, czy z pomocą zewnętrznych firm konsultingowych, przedsiębiorstwa potrzebują pomocy i doradztwa w tym względzie. Możesz być jedną z osób, które mają do tego kompetencje.

Uzyskana podczas studiów wiedza pozwoli na przegląd praktyk podatkowych firmy i upewnienie się, że organizacja przestrzega prawa.  Ponadto nabyte umiejętności umożliwią wskazanie ewentualnych metod optymalizacji podatkowej, dzięki czemu więcej środków finansowych pozostanie w kieszenie Twojego przyszłego klienta.

Po ukończeniu studiów podatkowych możesz również starać się o uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego i otwarcie własnej kancelarii podatkowej. A jeśli myślisz o własnym biznesie, wiedza zdobyta podczas studiów o specjalności controlling podatkowy pozwoli Ci sprawnie i efektywnie zarządzać procesami fiskalnymi we własnej firmie.

Absolwenci studiów na specjalności controlling podatkowy mogą pracować w różnym charakterze, między innymi w:

 • konsultingu podatkowym,
 • usługach rachunkowych,
 • zarządzaniu podatkami w przedsiębiorstwach,
 • organizacjach zajmujących się audytem i prawem podatkowym,
 • doradztwie podatkowym,
 • bankach,
 • firmach ubezpieczeniowych.

FAQ

Czy warto studiować controlling podatkowy?

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od branży, musi zmagać się z kwestiami finansów oraz podatków. Z tego powodu, specjaliści podatkowi są wysoko cenieni i nic nie wskazuje na to, żeby coś miało się w tym temacie zmienić. Wręcz przeciwnie. Ciągłe zmiany w zakresie prawodawstwa podatkowego sprawiają, że na rynku potrzebne są osoby, które mają w tym względzie wiedzę, umiejętności i rozumieją specyfikę danin publicznych. Wiedza tego rodzaju to często podstawa dynamicznej kariery zawodowej w świecie finansów i biznesu. Choćby z tego względu warto rozważyć studia magisterskie na specjalności controlling podatkowy.

Wybierając studia w Uczelni Techniczno-Handlowej, otrzymujesz gwarancję zdobycia wiedzy teoretycznej, ale również konkretnych umiejętności w zakresie pracy z podatkami. Dlatego też podczas 4 semestrów nauki nie będziesz spędzać czasu jedynie na wykładach. Twój plan zajęć będzie pełen praktycznych ćwiczeń, szkoleń i warsztatów ze specjalistami z branży, pracującymi w największych polskich przedsiębiorstwach. Zostając absolwentem, będziesz więc posiadać komplet umiejętności, dzięki którym natychmiast zaczniesz pracę zawodową i staniesz się cenionym specjalistą.

Czym różni się controlling podatkowy od innych dostępnych specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość?

Na Uczelni Techniczno-Handlowej oferujemy kształcenie w kilku specjalnościach na kierunku Finanse i rachunkowość. Każda z nich kładzie nacisk na nieco inny obszar wiedzy i umiejętności z zakresu tej dziedziny. Studia magisterskie o specjalności controlling podatkowy skupiają się na kwestiach związanych z audytem procesów fiskalnych w przedsiębiorstwach i kontrolą przepływów podatkowych. Przygotowują więc – jak wskazuje sama nazwa – do samodzielnej kontroli zagadnień podatkowych i wyposażają w konieczną do tego wiedzę. Stąd też w programie kształcenia znajdziesz między innymi takie zagadnienia jak metody uzgadniania rozliczeń podatkowych z księgami rachunkowymi czy praktyczna implementacja systemu audytów i kontroli wewnętrznych. Jednym słowem, studia na tej specjalności zapewniają wiedzę z zakresu podatków, ale główny nacisk kładą na kwestie kontroli ich rozliczania i zarządzania procesami, które je organizują. Zdobyta widza staje się podstawą do odpowiedzialnego i zgodnego z prawem zarządzania polityką fiskalną firm, dzięki której możliwe są optymalizacja kosztów i efektywniejsze inwestycje.

Jakie są perspektywy po controllingu podatkowym?

Absolwenci controllingu podatkowego to cenieni specjaliści, których wiedza znajduje zastosowanie zarówno w kancelariach podatkowych zajmujących się obsługa biznesu, jak i w przedsiębiorstwach samodzielnie zarządzających kwestiami fiskalnymi. Każda firma posiada obowiązek płacenia podatków. W każdym przedsiębiorstwie potrzebny jest więc specjalista, który potrafi trafnie zarządzać tym aspektem funkcjonowania. Z tego powodu specjaliści biegli w controllingu podatkowym, którzy mają wiedzę i umiejętności pozwalające na audyt procesów fiskalnych firmy, są jednymi z najbardziej pożądanych profili zawodowych.

Do miejsc pracy, w których Twoja wiedza zostanie doceniona, należą banki, biura rachunkowe, firmy ubezpieczeniowe czy działy finansowe przedsiębiorstw z różnych branż. Ponadto możesz ubiegać się o uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego i otwarcie własnej kancelarii podatkowej.

Kierunek ścieżki zawodowej zależy również od Twoich osobistych zainteresowań. W obręb zagadnień, które obejmuje controlling podatkowy, wchodzą: analiza podatkowa, konsulting, doradztwo, audyt podatkowy i wiele więcej. Ostateczny zakres obowiązków będzie więc zależeć od Twoich mocnych stron i zawodowych upodobań.

Jakie cechy i umiejętności musi posiadać pracownik podatkowy?

Pracownik podatkowy musi charakteryzować się skrupulatnością, prawidłową organizacją czasu oraz pracy, komunikatywnością oraz zdolnością myślenia analitycznego. Pamiętaj, że wybierając tę specjalność, będziesz pracować na liczbach. Powinieneś je lubić. Niezbędna będzie również ogólna wiedza ekonomiczna i gotowość do stałego zwiększania kompetencji. Musisz bowiem zdawać sobie sprawę, że materia podatkowa jest zmienna. Nowe prawodawstwo, interpretacje urzędowe, rozporządzenia – wszystko to może w jednej chwili zmienić ordynację podatkową, a Ty jako ceniony specjalista powinieneś być na bieżąco. Przygotuj się więc na wielką przygodę, która zostanie rozpisana na wiele aktów.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę, umiejętności i poznasz narzędzia, dzięki którym wejdziesz w świat podatków i będziesz się po nim sprawnie poruszał.

 

Rozwój rynków kapitałowych prowadzi do ogromnych zmian gospodarczych, co ma wpływ na kwestie finansowe, w tym także bezpieczeństwo. Studiując na UTH, nauczysz się jak dostosowywać swoją pracę do ciągłych zmian, ponieważ w tej wymagającej branży oprócz wiedzy teoretycznej niezwykle ważna jest umiejętność bycia elastycznym, bez niej żaden sukces zawodowy nie wydaje się dziś możliwy. Wszystkie te umiejętności zdobędziesz, wybierając studia II stopnia o specjalności analityka finansowa. Zapraszamy!

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!