Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Baza laboratoryjna

Laboratoria Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej

W procesie kształcenia Uczelnia wykorzystuje własne pracownie badawcze, w których studenci przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury realizują nawet najbardziej skomplikowane badania laboratoryjne. Studenci mają niepowtarzalną okazję poczuć atmosferę prawdziwej nauki, pozwalają wykazać się otwartością i kreatywnością, a także uczą się pracy zespołowej. Baza laboratoryjna UTH oferuje studiującym przede wszystkim możliwość nabycia umiejętności praktycznych i przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy na specjalistycznych stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji zawodowych.

Laboratorium kryminalistyczne

W celu zapewnienia prawidłowego poziomu procesu kształcenia Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, która oferuje studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, na specjalności kryminologia i kryminalistyka, zapewnia studentom odbywanie zajęć w pracowni techniki kryminalistycznej.

Wyposażenie pracowni ma przedstawić słuchaczom najnowsze osiągnięcia nauk technicznych i przyrodniczych do opracowania skutecznych metod i sposobów ujawniania oraz zabezpieczania śladów kryminalistycznych, jak również uwidocznić przebieg rejestracji czynności procesowych i badawczych (np. fotografia kryminalistyczna i inne formy utrwalania obrazu i dźwięku).

Elementy do ćwiczeń z przedmiotu kryminalistyka, pozwalają zapoznać się z podstawowymi metodami ujawniania śladów, jako materiału dowodowego (pędzle daktyloskopijne, proszki, folie) oraz stanowiska do procesowego daktyloskopowania podejrzanych (możliwość wykonania karty daktyloskopijnej oraz odbitek dłoni). Możliwości pracowni pozwalają również na wykonanie fotografii sygnalitycznej (w postępowaniu przygotowawczym do rejestrów policyjnych) oraz poznać elementy odorologii (zapach) i traseologii (ślad obuwia) kryminalistycznej.