Przejdź do treści

Władze wydziału

gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH

Prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych

Dziekan Wydziału Zamiejscowy w Płońsku

gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH