Przejdź do treści

Baza dydaktyczna

Uczelnia posiada w Wydziale Zamiejscowym w Płońsku własne zaplecze lokalowe w postaci budynku przy ul. Sienkiewicza 8. Studenci mają do dyspozycji obszerne dwie aule, sale dydaktyczne oraz pracownie komputerowe. Wydział posiada bibliotekę wraz z czytelnią, w której zostało zgromadzonych ponad 5000 woluminów z dziedziny zarządzania, marketingu, ekonomii, finansów i prawa.

Wykłady oraz zajęcia są prowadzone przez najlepszych nauczycieli akademickich, wybitnych uczonych, którzy wywodzą się ze środowisk Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Polskiej Akademii Nauk oraz praktyków z sektora bankowego, finansowego i administracji samorządowej.

Wirtualny spacer po kampusie w Płońsku