Przejdź do treści

Władze wydziału

dr inż. Leonard Milewski

Dziekan Wydziału Inżynieryjnego

dr inż. Tomasz Wierzbicki

dr inż. Grzegorz Słowiński

Prodziekan ds. kierunku Informatyka

dr inż. Grzegorz Słowiński

dr inż. Piotr Wróblewski

Prodziekan ds. kierunku Transport

dr inż. Piotr Wróblewski

Aldona Ploch

Prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych Wydziału Inżynieryjnego
Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania i bezpieczeństwa

Aldona Ploch