Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Kierunki

Informatyka

Żyjemy w okresie niesłabnącej na sile rewolucji informatycznej. Możliwości wielu urządzeń z otaczającego nas świata zostaną wzbogacone o funkcje, których nawet jeszcze sobie nie wyobrażamy. Telefony komórkowe, samochody, sprzęty RTV i AGD oraz wszelkie pomocne gadżety coraz częściej i skuteczniej będą wyręczać nas w codziennych obowiązkach.

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ

Kierunek Informatyka realizowany jest w UTH we współpracy z Ideo Sp. z o.o.

Ideo

Świadczone usługi w dobie wirtualnej rzeczywistości, digital marketingu, e-commerce, social mediów, nie mają ograniczeń w swoim rozwoju. Nowego wymiaru nadają usługom możliwości opierające się na coraz prostszej realizacji projektów, łatwiejszej współpracy. Podejmowanie wspólnych decyzji w sprawach społecznych, w skali mikro i makro jest stale usprawniane. Uwalniany jest potencjał drzemiący w tym co już istnieje i zwielokrotniona jest społeczna kreatywność. Wszystko wokół nas wymaga jednak oprogramowania, a to co już oprogramowane, wymaga systemowego współdziałania. To ogromne wyzwanie naszych czasów. A my wiemy, jak na to wyzwanie przygotować właściwe kadry.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera w zakresie Informatyki oraz będzie posiadał dobre przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich.

 • Studia stacjonarne trwają 7 semestrów
 • Studia niestacjonarne trwają 8 semestrów
Transport

Studia na kierunku Transport są ofertą dla osób zainteresowanych zagadnieniami technicznymi i organizacyjnymi  transportu.  Szczególny nacisk kładzie się na takie zagadnienia jak  inżynieria ruchu,  prognozowanie ruchu i przewozów, środki transportu, projektowanie systemów logistycznych, systemy informatyczne w transporcie itp. Zdobyta wiedza i umiejętności będą przydatne w przedsiębiorstwach należących do szeroko pojętego obszaru T-S-L (transport, spedycja, logistyka). 

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ

Kierunek Transport realizowany jest w UTH we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Przemysłowym Instytutem Motoryzacji.

  

Studenci z Wydziału Inżynieryjnego mogą korzystać z Goodloading.com - aplikacji do planowania załadunku na dowolnej przestrzeni ładunkowej.

Dzięki wersji edukacyjnej Goodloading, studenci podczas zajęć mogą: nauczyć się sprawdzania, w jaki sposób rozmieszczać ładunki na naczepie czy kontenerze, dostosowywać ładunki ręcznie, ustawiać je według kolejności czy z uwzględnieniem dopuszczalnej masy całkowitej, obliczyć wolne i zajęte LDMy oraz objętość załadunku. Korzystanie z aplikacji pozwoli studentom podnieść ich kompetencje i wartość na rynku pracy w stale rozwijającej się branży transportowej, której nieodłącznym elementem stają się nowe technologie.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera w zakresie transportu oraz będzie posiadał dobre przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich.

 • Studia stacjonarne trwają 7 semestrów.
 • Studia niestacjonarne trwają 8 semestrów.

Po ukończeniu studiów w zakresie specjalności inżynieria i logistyka transportu absolwent:

 • zna techniczne i organizacyjne aspekty branży transportowej,
 • posiada niezbędną wiedzę z zakresu projektowania systemów transportowych,
 • jest przygotowany do zarządzania systemami transportowymi.

Możliwości

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu, zakładach obsługowo-naprawczych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, przedsiębiorstwach spedycyjnych, centrach logistycznych jaki i firmach doradczych zajmujących się logistyką.

Budownictwo

Studia na kierunku Budownictwo są ofertą dla zainteresowanych zdobyciem kompetencji w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów i eksploatacji obiektów budowlanych. Absolwenci będą przygotowani do zarządzania procesami budowlanymi oraz stosowania nowoczesnych metod projektowania.

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ

Kierunek Budownictwo realizowany jest w UTH we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera w zakresie budownictwa oraz będzie posiadał dobre przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich.

 • Studia stacjonarne trwają 7 semestrów,
 • Studia niestacjonarne trwają 8 semestrów.

Po ukończeniu studiów na kierunku Budownictwo absolwent:

 • zna techniczne i organizacyjne aspekty branży budowlanej,
 • posiada niezbędną wiedzę z zakresu projektowania obiektów budowlanych,
 • zna metody i techniki organizowania, planowania i realizacji procesów budowlanych.

Możliwości

Absolwenci będą mogli podjąć pracę w biurach projektów, przedsiębiorstwach budowlanych, przedsiębiorstwach remontowych, administracji państwowej i samorządowej, w nadzorze budowlanym, jak też będą mogli prowadzić własne firmy budowlane.

Architektura wnętrz

Architektura wnętrz w UTH to kierunek należący do dwóch obszarów kształcenia - sztuki i nauk technicznych. Oferta została przygotowana w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, na którym rośnie zainteresowanie usługami architektów wnętrz będących nie tylko specjalistami w dziedzinie projektowania artystycznego, ale również posiadających wiedzę techniczną z zakresu budownictwa.

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ

Taka koncepcja studiów wynika z przekonania, iż dla powodzenia na rynku pracy konieczne jest rozumienie ograniczeń i możliwości twórczych wynikających z warunków technicznych realizacji wnętrz. Ważna jest też umiejętność sprawnego posługiwania się komputerowymi narzędziami projektowania architektonicznego oraz wizualizacji koncepcji twórczych.

Kierunek skierowany jest do osób zainteresowanych kształtowaniem wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej. Skierowany do osób twórczych cechujących się wrażliwością estetyczną. Doskonały wybór dla osób odważnych w przełamywaniu utartych schematów i otwartych na nowe trendy.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata architektury wnętrz oraz będzie posiadał dobre przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich.

 • Studia stacjonarne trwają 6 semestrów.
 • Studia niestacjonarne trwają 7 semestrów.

Po ukończeniu studiów na kierunku Architektura wnętrz w UTH absolwent:

 • jest przygotowany do podjęcia działalności twórczej w zakresie realizacji wnętrz,
 • posiada niezbędną wiedzę do współpracy w ramach wielobranżowych zespołów projektowych,
 • jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwości

Wiedza i umiejętności nabyte podczas  tych studiów dają realne możliwości podjęcia pracy w firmach architektonicznych zajmujących się projektowaniem wnętrz, jak też poprowadzenia własnej działalności o tym profilu.