Kierunki

Informatyka

Żyjemy w okresie niesłabnącej na sile rewolucji informatycznej. Możliwości wielu urządzeń z otaczającego nas świata zostaną wzbogacone o funkcje, których nawet jeszcze sobie nie wyobrażamy. Telefony komórkowe, samochody, sprzęty RTV i AGD oraz wszelkie pomocne gadżety coraz częściej i skuteczniej będą wyręczać nas w codziennych obowiązkach.

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ

Kierunek Informatyka realizowany jest w UTH we współpracy z Ideo Sp. z o.o.

Ideo

Świadczone usługi w dobie wirtualnej rzeczywistości, digital marketingu, e-commerce, social mediów, nie mają ograniczeń w swoim rozwoju. Nowego wymiaru nadają usługom możliwości opierające się na coraz prostszej realizacji projektów, łatwiejszej współpracy. Podejmowanie wspólnych decyzji w sprawach społecznych, w skali mikro i makro jest stale usprawniane. Uwalniany jest potencjał drzemiący w tym co już istnieje i zwielokrotniona jest społeczna kreatywność. Wszystko wokół nas wymaga jednak oprogramowania, a to co już oprogramowane, wymaga systemowego współdziałania. To ogromne wyzwanie naszych czasów. A my wiemy, jak na to wyzwanie przygotować właściwe kadry.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera w zakresie Informatyki oraz będzie posiadał dobre przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich.

 • Studia stacjonarne trwają 7 semestrów.
 • Studia niestacjonarne trwają 8 semestrów.

Dlaczego warto studiować informatykę w UTH?

"Nasze studia mają większy niż na innych uczelniach związek z praktyką. Przekonują się o tym studenci innych kierunków technicznych naszej Uczelni. Oprócz profesorów z ogromnym doświadczeniem akademickim do prowadzenia zajęć praktycznych zapraszamy praktyków z doświadczeniem zawodowym zdobytym w małych i dużych firmach informatycznych. Zapewniamy również, że każdy ze studentów zdobędzie doświadczenie praktyczne w firmie o preferowanym przez siebie profilu. Studenci będą mogli zdobywać takie doświadczenie regularnie co roku w ramach toku studiów nie tracąc na ten cel wakacji lub jednorazowo tuż przed końcem studiów.

Nie bez znaczenia jest również powiązanie treści kształcenia informatycznego z różnymi obszarami zastosowań informatyki. Informatyka w znacznym stopniu jest przecież dziedziną usługową wobec innych obszarów. Umożliwiamy zainteresowanym studentom kontakt ze specjalistami z innych kierunków naszej Uczelni takich choćby jak transport (logistyka, motoryzacja) czy budownictwo i zachęcamy w ten sposób do tworzenia aplikacji o konkretnych zastosowaniach. Celem takiego działania jest wykształcenie profesjonalistów gotowych do podejmowania interdyscyplinarnych wyzwań".

prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Półtorak
Prorektor ds. studiów technicznych
Dziekan Wydziału Inżynieryjnego

Transport

Studia na kierunku Transport są ofertą dla osób zainteresowanych zagadnieniami technicznymi i organizacyjnymi  transportu.  Szczególny nacisk kładzie się na takie zagadnienia jak  inżynieria ruchu,  prognozowanie ruchu i przewozów, środki transportu, projektowanie systemów logistycznych, systemy informatyczne w transporcie itp. Zdobyta wiedza i umiejętności będą przydatne w przedsiębiorstwach należących do szeroko pojętego obszaru T-S-L (transport, spedycja, logistyka). 

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ

Kierunek Transport realizowany jest w UTH we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Przemysłowym Instytutem Motoryzacji.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera w zakresie transportu oraz będzie posiadał dobre przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich.

 • Studia stacjonarne trwają 7 semestrów.
 • Studia niestacjonarne trwają 8 semestrów.

Po ukończeniu studiów w zakresie specjalności inżynieria i logistyka transportu absolwent:

 • zna techniczne i organizacyjne aspekty branży transportowej,
 • posiada niezbędną wiedzę z zakresu projektowania systemów transportowych,
 • jest przygotowany do zarządzania systemami transportowymi.

Możliwości

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu, zakładach obsługowo-naprawczych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, przedsiębiorstwach spedycyjnych, centrach logistycznych jaki i firmach doradczych zajmujących się logistyką.

Budownictwo

Studia na kierunku Budownictwo są ofertą dla zainteresowanych zdobyciem kompetencji w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów i eksploatacji obiektów budowlanych. Absolwenci będą przygotowani do zarządzania procesami budowlanymi oraz stosowania nowoczesnych metod projektowania.

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ

Kierunek Budownictwo realizowany jest w UTH we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera w zakresie budownictwa oraz będzie posiadał dobre przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich.

 • Studia stacjonarne trwają 7 semestrów,
 • Studia niestacjonarne trwają 8 semestrów.

Po ukończeniu studiów na kierunku Budownictwo absolwent:

 • zna techniczne i organizacyjne aspekty branży budowlanej,
 • posiada niezbędną wiedzę z zakresu projektowania obiektów budowlanych,
 • zna metody i techniki organizowania, planowania i realizacji procesów budowlanych.

Możliwości

Absolwenci będą mogli podjąć pracę w biurach projektów, przedsiębiorstwach budowlanych, przedsiębiorstwach remontowych, administracji państwowej i samorządowej, w nadzorze budowlanym, jak też będą mogli prowadzić własne firmy budowlane.

Architektura wnętrz

Architektura wnętrz w UTH to kierunek należący do dwóch obszarów kształcenia - sztuki i nauk technicznych. Oferta została przygotowana w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, na którym rośnie zainteresowanie usługami architektów wnętrz będących nie tylko specjalistami w dziedzinie projektowania artystycznego, ale również posiadających wiedzę techniczną z zakresu budownictwa.

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ

Taka koncepcja studiów wynika z przekonania, iż dla powodzenia na rynku pracy konieczne jest rozumienie ograniczeń i możliwości twórczych wynikających z warunków technicznych realizacji wnętrz. Ważna jest też umiejętność sprawnego posługiwania się komputerowymi narzędziami projektowania architektonicznego oraz wizualizacji koncepcji twórczych.

Kierunek skierowany jest do osób zainteresowanych kształtowaniem wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej. Skierowany do osób twórczych cechujących się wrażliwością estetyczną. Doskonały wybór dla osób odważnych w przełamywaniu utartych schematów i otwartych na nowe trendy.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata architektury wnętrz oraz będzie posiadał dobre przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich.

 • Studia stacjonarne trwają 6 semestrów.
 • Studia niestacjonarne trwają 7 semestrów.

Po ukończeniu studiów na kierunku Architektura wnętrz w UTH absolwent:

 • jest przygotowany do podjęcia działalności twórczej w zakresie realizacji wnętrz,
 • posiada niezbędną wiedzę do współpracy w ramach wielobranżowych zespołów projektowych,
 • jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwości

Wiedza i umiejętności nabyte podczas  tych studiów dają realne możliwości podjęcia pracy w firmach architektonicznych zajmujących się projektowaniem wnętrz, jak też poprowadzenia własnej działalności o tym profilu.