Przejdź do treści

Baza laboratoryjna

Laboratoria Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej

W procesie kształcenia Uczelnia wykorzystuje własne pracownie badawcze, w których studenci przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury realizują nawet najbardziej skomplikowane badania laboratoryjne. Studenci mają niepowtarzalną okazję poczuć atmosferę prawdziwej nauki, pozwalają wykazać się otwartością i kreatywnością, a także uczą się pracy zespołowej. Baza laboratoryjna UTH oferuje studiującym przede wszystkim możliwość nabycia umiejętności praktycznych i przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy na specjalistycznych stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji zawodowych.

Laboratorium fizyki

Laboratorium fizyki (badanie zjawisk fizycznych):

 • Badanie pola magnetycznego - celem ćwiczenia jest zbadanie rozkładu pola magnetycznego wokół pojedynczej cewki jak i wewnątrz cewki Helmholtza.
 • Badanie drgań wahadła sprężynowego - celem ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie współczynnika sprężystości sprężyny oraz zbadanie zjawiska rezonansu.
 • Badanie sprężystości. Moduł Younga - celem ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie wartości modułu Younga (modułu sprężystości podłużnej) dla różnych stopów metali.
 • Badanie parametrów ogniw fotowoltaicznych - celem ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie charakterystyk pracy ogniwa fotowoltaicznego. Do badań wykorzystane zostanie ogniwo fotowoltaiczne małej mocy oraz panel przyłączeniowy wraz z akcesoriami.
 • Równia pochyła. Ruch jednostajnie przespieszony - analiza ruchu jednostajnie przyśpieszonego na przykładzie ruchu wózka po równi pochyłej, sporządzenie wykresów ruchu i analiza zależności opisujących ruch.
 • Wyznaczanie momentu bezwładności. Twierdzenie Steinera - celem ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie momentu bezwładności i środka masy wahadła fizycznego oraz porównanie ich z wartościami teoretycznymi. Analiza ruchu obrotowego bryły sztywnej.
Laboratorium metrologii

Laboratorium metrologii (pomiary wielkości fizycznych występujących w obszarze transportu):

 • Badania defektoskopowe - celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z zasadami badań defektoskopowych - radiologicznych, ultradźwiękowych, magnetycznych i penetracyjnych. Drugim celem ćwiczenia jest praktyczne wykonanie pomiarów defektoskopem magnetycznym.
 • Pomiary gwintów i ocena chropowatości - zapoznanie się studentów z metodami pomiarów gwintów i oceną chropowatości.
 • Wzorce długości, dokładność pomiarowa - celem ćwiczenia jest poznanie wzorców długości, nabranie umiejętności kalibrowania urządzeń pomiarowych. Umiejętność oceniania dokładności pomiarowej urządzeń pomiarowych.
Laboratorium ochrony środowiska

W laboratorium ochrony środowiska studenci dokonują pomiarów w zakresie drgań, hałasu i emisji spalin. Do dyspozycji mają m.in.:

 • Miernik poziomu dźwięku.
 • Kalibrator sonometrów.
 • Cyfrowy analizator dźwięku 1 klasy.
 • Generator funkcyjny.
 • Wzbudnik drgań.
 • Dalmierz laserowy.
Laboratorium mechaniki gruntów

Laboratorium mechaniki gruntów (badanie właściwości gruntów):

 • Zagęszczenie gruntu - celem ćwiczenia jest zapoznanie z metodami określenia stopnia zagęszczenia gruntu. Do realizacji zadań powyższego tematu posłuży Sonda SD-10.
 • Oznaczanie granicy plastyczności i płynności gruntu - celem ćwiczenia jest oznaczenie granicy plastyczności i płynności gruntu spoistego.
 • Analiza sitowa gruntu - wykonuje się ją w celu wyznaczenia procentowej zawartości poszczególnych frakcji w gruncie.
 • Analiza areometryczna gruntu - służy do wyznaczania składu granulometrycznego gruntów spoistych.
 • Wytrzymałość gruntu na ścinanie - celem ćwiczenia jest wyznaczenie wytrzymałości na ścinanie gruntu zwięzłego i półzwięzłego za pomocą kieszonkowej ścinarki obrotowej Model T175/A.
Laboratorium logistyki

Pracownia logistyczna Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej stanowi unikalne przedsięwzięcie dydaktyczne pozwalające na realizację rzeczywistych skomplikowanych i kosztownych procesów logistycznych w warunkach laboratoryjnych. Pracownia wyposażona jest komponenty rzeczywistego wielkopowierzchniowego magazynu outsourcingowego z różnymi strefami funkcjonalnymi, z różną strukturą, z rożnym asortymentem.

Laboratorium komputerowe spedycji

Podstawą funkcjonującego w pracowni komputerowej spedycji jest system informatyczny, zapełniony odpowiednio przygotowanymi danymi, symulującymi działanie kilkudziesięciu niezależnych firm, jak również kilkudziesięciu operatorów, w tym około tysiąca różnych jednostek asortymentu, kilkudziesięciu kontrahentów.

UTH zakupiła nowoczesny system klasy WMS (Warehouse Management System), produkowany przez firma SoftSol z grupy Comarch.

Laboratorium geodezji

Podczas zajęć praktycznych w ramach pracowni geodezyjnej studenci UTH uczą się obsługi urządzeń – dalmierza, niwelatora, teodolitu elektronicznego, pomiarów sytuacyjnych, obliczeń pól powierzchni działek oraz sporządzania szkiców.

Laboratorium silników spalinowych

W tym laboratorium studenci mają do dyspozycji m.in.

 • Stanowisko do badania systemu sterowania silnikiem Diesla typu Common Rail (Zespół sterowania pompą i wtryskiwaczami systemu Common Rail oraz Zespół sterowania silnikiem ZS typu Common Rail).
 • Stanowisko do badania zintegrowanego systemu typu Motronic (badania wtrysków paliwa silników z zapłonem iskrowym).
 • Stanowiska (zestawy) panelowe służące do: badania aktoryki pojazdu, badania sensoryki systemów pojazdów, badania elektroniki i elektrotechniki pojazdowej.
Laboratoria w zasobach wynajmowanych
 1. Laboratorium materiałoznawstwa (w PIMOT - Przemysłowy Instytut Motoryzacji)
 2. Laboratorium elektrotechniki i elektroniki (w ITS - Instytut Transportu Samochodowego)
 3. Laboratorium diagnostyki samochodów (w ITS - Instytut Transportu Samochodowego)
 4. Laboratorium materiałów budowlanych (w IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz w ICiMB - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych)
 5. Laboratorium betonów i zapraw (w IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów)
 6. Laboratorium chemii budowlanej (w IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów)
 7. Laboratorium mechatroniki (w WAT - Wojskowa Akademia Techniczna)