Przejdź do treści

Baza laboratoryjna

Laboratoria Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej

W procesie kształcenia Uczelnia wykorzystuje własne pracownie badawcze, w których studenci przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury realizują nawet najbardziej skomplikowane badania laboratoryjne. Studenci mają niepowtarzalną okazję poczuć atmosferę prawdziwej nauki, pozwalają wykazać się otwartością i kreatywnością, a także uczą się pracy zespołowej. Baza laboratoryjna UTH oferuje studiującym przede wszystkim możliwość nabycia umiejętności praktycznych i przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy na specjalistycznych stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji zawodowych.

Laboratorium automatyki i robotyki

Zawiera dostęp do platformy programistycznej Arduino przeznaczonej dla mikrokontrolerów montowanych w pojedynczym obwodzie drukowanym, z wbudowaną obsługą układów wejścia/wyjścia oraz standardowym językiem programowania.

Wyposażenie laboratorium pozwala na wykonanie robotów jeżdżących np. unikacz przeszkód, linie follower, sterowane na bluetooth ramię robota, roboty kroczące typu pająk.

Laboratorium sieci komputerowych

Laboratorium pozwala na realizację zajęć z zakresu sieci komputerowych, konfigurację poszczególnych urządzeń oraz testowanie układów konfiguracyjnych w środowisku rzeczywistego sprzętu, co pozwala na nabycie praktycznych umiejętności obsługi profesjonalnych urządzeń.

Laboratorium wyposażone jest w 24 komputery oraz wyposażenie specjalistyczne, które obejmuje:

 • Router Cisco ISR4221/K9 z wyposażeniem – 6 szt.
 • Switch Cisco C1000-24T-4G-L z mocowaniem rack – 6 szt.
 • Szafa rack – 1 szt.
 • Patch panele – 2 szt.
 • Karty sieciowe bezprzewodowe USB – 12 szt.
 • Okablowanie (kable Ethernet, kable konsolowe).

Połączenia sieciowe urządzeń sieciowych (router, switch) realizowane są kablami ethernetowymi.

Przy stanowiskach komputerowych wyprowadzone są dodatkowo dwa gniazda sieciowe umożliwiające połączenie konsolowe przez port USB komputera oraz połączenie z kartą sieciową komputera.

Współpraca z urządzeniami sieciowymi odbywa się z poziomu wirtualnej maszyny (VirtualBox z systemem Windows 10).  Wirtualna maszyna ma pełną możliwość konfiguracji obsługi sieci z poziomu karty sieciowej oraz połączenia konsolowego przez program putty.

Laboratorium fizyki

Laboratorium fizyki (badanie zjawisk fizycznych):

 • Badanie pola magnetycznego - celem ćwiczenia jest zbadanie rozkładu pola magnetycznego wokół pojedynczej cewki jak i wewnątrz cewki Helmholtza.
 • Badanie drgań wahadła sprężynowego - celem ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie współczynnika sprężystości sprężyny oraz zbadanie zjawiska rezonansu.
 • Badanie sprężystości. Moduł Younga - celem ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie wartości modułu Younga (modułu sprężystości podłużnej) dla różnych stopów metali.
 • Badanie parametrów ogniw fotowoltaicznych - celem ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie charakterystyk pracy ogniwa fotowoltaicznego. Do badań wykorzystane zostanie ogniwo fotowoltaiczne małej mocy oraz panel przyłączeniowy wraz z akcesoriami.
 • Równia pochyła. Ruch jednostajnie przespieszony - analiza ruchu jednostajnie przyśpieszonego na przykładzie ruchu wózka po równi pochyłej, sporządzenie wykresów ruchu i analiza zależności opisujących ruch.
 • Wyznaczanie momentu bezwładności. Twierdzenie Steinera - celem ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie momentu bezwładności i środka masy wahadła fizycznego oraz porównanie ich z wartościami teoretycznymi. Analiza ruchu obrotowego bryły sztywnej.
Laboratorium metrologii

Laboratorium metrologii (pomiary wielkości fizycznych występujących w obszarze transportu):

 • Badania defektoskopowe - celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z zasadami badań defektoskopowych - radiologicznych, ultradźwiękowych, magnetycznych i penetracyjnych. Drugim celem ćwiczenia jest praktyczne wykonanie pomiarów defektoskopem magnetycznym.
 • Pomiary gwintów i ocena chropowatości - zapoznanie się studentów z metodami pomiarów gwintów i oceną chropowatości.
 • Wzorce długości, dokładność pomiarowa - celem ćwiczenia jest poznanie wzorców długości, nabranie umiejętności kalibrowania urządzeń pomiarowych. Umiejętność oceniania dokładności pomiarowej urządzeń pomiarowych.
Laboratorium ochrony środowiska

W laboratorium ochrony środowiska studenci dokonują pomiarów w zakresie drgań, hałasu i emisji spalin. Do dyspozycji mają m.in.:

 • Miernik poziomu dźwięku.
 • Kalibrator sonometrów.
 • Cyfrowy analizator dźwięku 1 klasy.
 • Generator funkcyjny.
 • Wzbudnik drgań.
 • Dalmierz laserowy.
Laboratorium mechaniki gruntów

Laboratorium mechaniki gruntów (badanie właściwości gruntów):

 • Zagęszczenie gruntu - celem ćwiczenia jest zapoznanie z metodami określenia stopnia zagęszczenia gruntu. Do realizacji zadań powyższego tematu posłuży Sonda SD-10.
 • Oznaczanie granicy plastyczności i płynności gruntu - celem ćwiczenia jest oznaczenie granicy plastyczności i płynności gruntu spoistego.
 • Analiza sitowa gruntu - wykonuje się ją w celu wyznaczenia procentowej zawartości poszczególnych frakcji w gruncie.
 • Analiza areometryczna gruntu - służy do wyznaczania składu granulometrycznego gruntów spoistych.
 • Wytrzymałość gruntu na ścinanie - celem ćwiczenia jest wyznaczenie wytrzymałości na ścinanie gruntu zwięzłego i półzwięzłego za pomocą kieszonkowej ścinarki obrotowej Model T175/A.
Laboratorium logistyki

Pracownia logistyczna Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej stanowi unikalne przedsięwzięcie dydaktyczne pozwalające na realizację rzeczywistych skomplikowanych i kosztownych procesów logistycznych w warunkach laboratoryjnych. Pracownia wyposażona jest komponenty rzeczywistego wielkopowierzchniowego magazynu outsourcingowego z różnymi strefami funkcjonalnymi, z różną strukturą, z rożnym asortymentem.

Laboratorium komputerowe spedycji

Podstawą funkcjonującego w pracowni komputerowej spedycji jest system informatyczny, zapełniony odpowiednio przygotowanymi danymi, symulującymi działanie kilkudziesięciu niezależnych firm, jak również kilkudziesięciu operatorów, w tym około tysiąca różnych jednostek asortymentu, kilkudziesięciu kontrahentów.

UTH zakupiła nowoczesny system klasy WMS (Warehouse Management System), produkowany przez firma SoftSol z grupy Comarch.

Laboratorium geodezji

Podczas zajęć praktycznych w ramach pracowni geodezyjnej studenci UTH uczą się obsługi urządzeń – dalmierza, niwelatora, teodolitu elektronicznego, pomiarów sytuacyjnych, obliczeń pól powierzchni działek oraz sporządzania szkiców.

Pracownia fotografii i oświetlenia

Pracownia fotografii i oświetlenia wyposażona jest w specjalistyczne oświetlenie, modyfikatory światła,  system stacjonarny i przenośny zawieszania teł, aparaty fotograficzne i obiektywy oraz akcesoria.

Pracownia technik manualnych

Pracownia technik manualnych została przystosowana do tworzenia prac manualnych w grupach.

Pracownia projektowania wnętrz

Pracownia projektowania wnętrz jest salą przystosowaną do zajęć projektowych wraz z małą biblioteką materiałów uzupełnioną o próbniki, wzorniki, katalogi branżowe oraz czasopisma wnętrzarskie.

Pracownia rysunku i malarstwa

Pracownia wyposażona jest w sztalugi z regulowaną wysokością oraz deski do których można zamontować brystol.

Pracowania detalu architektonicznego

Pracownia detalu architektonicznego posiadająca następujące wyposażenie: sztalugi z regulowaną wysokością, deski do których można zamontować brystol, regały z fragmentami struktury architektonicznej (detale, odlewy w gipsie, które studenci rysują w ramach zajęć), materiały potrzebne do zajęć z rysunku i malarstwa takie jak papiery akwarelowe, papiery do malowania w technice temperowej, narzędzia i przybory do rysunku i malarstwa (ołówki, kredki, węgle, pędzle, tusze).

Pracownia rzeźby

Na potrzeby zajęć z przedmiotu „Rzeźba” Uczelnia Techniczno-Handlowa korzysta z pracowni rzeźby przy Domu Kultury  „Imielin” przy ul. Amundsena 4 w Warszawie. Pracownia wyposażona jest w kawalety oraz zaplecze sanitarne. Uczelnia zapewnia materiały do zadania modelowania w postaci gliny.

Laboratoria w zasobach wynajmowanych
 1. Laboratorium materiałoznawstwa (w PIMOT - Przemysłowy Instytut Motoryzacji)
 2. Laboratorium elektrotechniki i elektroniki (w ITS - Instytut Transportu Samochodowego)
 3. Laboratorium diagnostyki samochodów (w ITS - Instytut Transportu Samochodowego)
 4. Laboratorium materiałów budowlanych (w IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz w ICiMB - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych)
 5. Laboratorium betonów i zapraw (w IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów)