Przejdź do treści

Władze

dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH

Rektor Uczelni

dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH

Anna Salmonowicz

Kanclerz

Anna Salmonowicz

dr Justyna Żylińska

Prorektor

dr Justyna Żylińska

dr inż. Ireneusz Fura

Dziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki

dr inż. Ireneusz Fura

dr inż. Leonard Milewski

Dziekan Wydziału Inżynieryjnego

dr inż. Leonard Milewski

gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH

Prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych,
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Płońsku

gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH

dr Izabela Gontarek

Prodziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki

dr Izabela Gontarek

dr inż. Tomasz Wierzbicki

Prodziekan Wydziału Inżynieryjnego

dr inż. Tomasz Wierzbicki

Aldona Ploch

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynieryjnego ds. administracyjnych i studenckich

Aldona Ploch