Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Patron

Helena Chodkowska (1947-2006)

Helena Chodkowska

Karierę zawodową i działalność społeczną poświęciła problemom kształcenia i nauczania. Stopień magistra uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Jako wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Narodowej odpowiadała za regionalny rozwój oświaty. Jako posłanka na Sejm w latach 1986-1990 pracowała w Komisji Rozwoju Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. W 1987 roku była sekretarzem Międzyresortowej Komisji ds. Realizacji Konwencji Praw Dziecka. Wspierała również osobiście m.in. ośrodek dla trudnej młodzieży oraz dzieci niepełnosprawnych, fundując im stypendia, a także sponsorowała i organizowała wypoczynek wakacyjny dla dzieci z domów dziecka. W 1989 roku za tę działalność otrzymała od Marszałka Sejmu Medal Parlamentu. W 1990 roku została powołana na stanowisko Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej w rządzie premiera Tadeusza Mazowieckiego. Kierowała pracami nad rozwojem kształcenia ustawicznego i dostosowaniem go do standardów Unii Europejskiej. Wspólnie z Bankiem Światowym przygotowała raport o stanie oświaty i rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie transformacji. Zaowocowało to przyznaniem przez Bank Światowy funduszy na rozwój edukacji w Polsce. Po zakończeniu pracy w MEN założyła niepubliczną szkołę wyższą - Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu w Warszawie (od 2004 r. pod nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa), a w 1994 roku kolejną - Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni. W uznaniu zasług dla rozwoju szkolnictwa niepublicznego w Polsce otrzymała w 1997 roku, z rąk ministra edukacji, Medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 2000 roku odznaczona została Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Helena Chodkowska wychowała kilka pokoleń polskich ekonomistów i wypromowała wiele osobistości nauki. W uznaniu zasług Senat Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie podjął uchwałę o nadaniu szkole Jej imienia. Od 25 października 2006 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego patronem Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa jest Helena Chodkowska. W 2014 roku Uczelnia ta po połączeniu z Wyższą Szkołą Cła i Logistyki przyjęła nazwę Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej.