Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Historia i akredytacje

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej pod swoją obecną nazwą funkcjonuje od 21 lutego 2014 r., jest jednak jedną z pierwszych uczelni niepublicznych w Polsce. Została utworzona na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 1992 r. (DNS-3-TBM-31/92) jako Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu i widnieje w Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 5. Podczas swojej trzydziestoletniej historii Uczelnia zmieniała nazwę jeszcze dwa razy: w 2004 r. na „Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa” oraz w 2006 r. na „Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej”. Obecna nazwa: „Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej” odzwierciedla włączenie Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w struktury Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej oraz związane z tym poszerzenie oferty programowej zarówno na kierunkach technicznych, jak i społecznych.

Połączenie Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej oraz Wyższej Szkoły Cła i Logistyki było ukoronowaniem czteroletniej, ścisłej współpracy obu placówek i trwającego rok procesu przygotowawczego, w którym uczestniczyły środowiska akademickie obu uczelni.

Uczelnia funkcjonuje w dwóch kampusach w Warszawie: przy ul. Jagiellońskiej 82F (dotychczasowej siedzibie Wyższej Szkoły Cła i Logistyki) oraz przy ul. Jutrzenki 135 (nowy, własny kampus UTH).

Od 1 listopada 2014 r. połączone zostały wydziały kształcące na kierunkach z obszaru nauk społecznych. Wydziały: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Cła i Logistyki Międzynarodowej, Prawa i Administracji, Psychologii oraz  Zarządzania i Finansów zostały połączone w Wydział Zarządzania i Logistyki.

W strukturze Uczelni funkcjonuje również Wydział Inżynieryjny, pod który podlegają kierunki z obszaru nauk technicznych. Wydział ten ma swoją siedzibę w kampusie przy ul. Jagiellońskiej 82F.

UTH kształci również studentów na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku.

 

Aktualne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 1. 18 września 2023 r. - pozytywna ocena programowa na studiach I i II stopnia o profilu opraktycznym na kierunku Transport prowadzonym na Wydziale ZInżynieryjnym - pobierz
 2. 7 września 2023 r. - pozytywna ocena programowa na studiach I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Logistyki - pobierz
 3. 27 lipca 2023 r. - pozytywna ocena programowa na studiach I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Zarządzanie prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Płońsku - pobierz
 4. 27 lipca 2023 r. - pozytywna ocena programowa na studiach I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Logistyki - pobierz
 5. 27 lipca 2023 r. - pozytywna ocena programowa na studiach I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Architektura wnętrz prowadzonym na Wydziale Inżynieryjnym - pobierz
 6. 13 lipca 2023 r. - pozytywna ocena programowa na studiach I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Informatyka prowadzonym na Wydziale Inżynieryjnym - pobierz
 7. 2 września 2021 r. - pozytywna ocena programowa na studiach I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Logistyki - pobierz
 8. 16 września 2021 r. - pozytywna ocena programowa na studiach I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Zarządzanie prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Płońsku.
 9. 16 września 2021 r. - pozytywna ocena programowa na studiach I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Logistyki.
 10. 5 marca 2021 r. - pozytywna ocena programowa na studiach I i II stopnia o profilu ogólnakademickim na kierunku Finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Logistyki.
 11. 7 stycznia 2021 r. - pozytywna ocena programowa na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Architektura wnętrz prowadzonym na Wydziale Inżynieryjnym.
 12. 6 października 2016 r. - pozytywna ocena programowa na studiach I stopnia na kierunku Transport prowadzonym na Wydziale Inżynieryjnym.
 13. 17 września 2015 r. – pozytywna ocena programowa na studiach I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Logistyki.
 14. 18 września 2014 r. – pozytywna ocena programowa na studiach I i II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość prowadzonym przez Wydział Zarządzania i Finansów Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej.
 15. 18 września 2014 r. – pozytywna ocena programowa na studiach I i II stopnia na kierunku Zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Finansów Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej.
 16. 18 września 2014 r. – pozytywna ocena programowa na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Płońsku.
 17. 20 września 2012 r. – pozytywna ocena programowa na studiach I i II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe prowadzonym przez Wydział Transportu .