UTH 3.0 Przez rozwój do doskonałości

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej odpowiadającej potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Cele szczegółowe projektu:

1. dopasowanie kompetencji studentów specjalności Kryminologia i kryminalistyka I stopnia z naboru 2018/2019 i naboru 2019/2020 do potrzeb rynku pracy poprzez modernizację w oparciu o współpracę z pracodawcami z branży w ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne;

2. dopasowanie kompetencji studentów specjalności Rachunkowość finansowa i zarządcza II stopnia do potrzeb rynku pracy poprzez modernizację w oparciu o współpracę z pracodawcami z branży finansowej w ramach kierunku Finanse i rachunkowość;

3. podniesienie kompetencji studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Inżynieryjnego dla kierunków Transport, Budownictwo oraz Wydziału Zarządzania i Logistyki dla kierunków Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie poprzez realizacje certyfikowanych szkoleń, zajęć warsztatowych, wizyt studyjnych;

4. podniesienie kompetencji zawodowych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków Transport, Budownictwo, Architektura wnętrz na Wydziale Inżynieryjnym i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych w firmach i instytucjach zgodnych z profilem kształcenia na studiach technicznych;

5. podniesienie kompetencji studentów UTH Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia i poprzez realizacje programów stażowych zgodnych z profilem kształcenia na studiach;

6. wsparcie zmian organizacyjnych w Uczelni Techniczno–Handlowej im. H. Chodkowskiej i podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej UTH.

 

Projekt „UTH 3.0. Przez rozwój do doskonałości” otrzymał dofinansowanie w kwocie 7 598 950,50 zł

Projekt będzie realizowany w okresie 01.09.2019 – 31.08.2023

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Staże dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania i Logistyki

Rekrutacja na płatne staże krajowe dla kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ rozpocznie się 15 lutego 2020 i potrwa do 14 marca 2020.

Weź udział w rekrutacji i pobierz formularz zgłoszeniowy

Zapoznaj się z regulaminem:

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I LOGISTYKI – KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Dokumenty składać można w pokoju 128 - Kampus Jutrzenki w terminach: wtorek-czwartek 9:00 - 15:00, soboty zjazdowe 08:00 - 13:00

Kontakt: tel. 22/262 88 25, e-mail: projekty@uth.edu.pl

Pobierz komplet dokumentów stażowych: kliknij

Harmonogram udzielanego wsparcia

 

 

Modernizacja specjalności Kryminologia i kryminalistyka (studia I stopnia)

Projekt zakłada zmodernizowanie specjalności Kryminologia i kryminalistyka na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne poprzez opracowanie wspólnie z otoczeniem społeczno–gospodarczym sześciu programów zajęć wraz z efektami kształcenia. Dodatkowo w ramach projektu wyposażone zostanie laboratorium kryminalistyczne pozwalające na realizację zajęć praktycznych, niezbędnych absolwentom do uzyskania zatrudnienia.

Regulamin wsparcia dla specjalności Kryminologia i kryminalistyka (I stopnia)

 

 

 

Modernizacja specjalności Rachunkowość finansowa i zarządcza (studia II stopnia)

Projekt zakłada dopasowanie kompetencji studentów Finanse i rachunkowość (specjalność Rachunkowość finansowa i zarządcza) do potrzeb sektora finansowego poprzez zmodernizowanie programów kształcenia i zrealizowanie studiów we współpracy z pracodawcami.

Regulamin wsparcia dla specjalności Rachunkowość finansowa i zarządcza (II stopnia)

Harmonogram

 

W związku z bieżącą sytuacją dotyczącą wirusa COVID-19 informujemy, iż zajęcia odbywające się po 10.03.2020 zostały odwołane.

Wsparcie studentów Wydziału Zarządzania i Logistyki z kierunków Zarzadzanie, Bezpieczeństwo wewnętrzne i Finanse i rachunkowość

 

Regulamin wsparcia

 

Harmonogram

 

W związku z bieżącą sytuacją dotyczącą wirusa COVID-19 informujemy, iż zajęcia odbywające się po 10.03.2020 zostały odwołane.