Przejdź do treści

UTH 3.0 Przez rozwój do doskonałości

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej odpowiadającej potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Cele szczegółowe projektu:

 1. dopasowanie kompetencji studentów specjalności Kryminologia i kryminalistyka I stopnia z naboru 2018/2019 i naboru 2019/2020 do potrzeb rynku pracy poprzez modernizację w oparciu o współpracę z pracodawcami z branży w ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne;
 2. dopasowanie kompetencji studentów specjalności Rachunkowość finansowa i zarządcza II stopnia do potrzeb rynku pracy poprzez modernizację w oparciu o współpracę z pracodawcami z branży finansowej w ramach kierunku Finanse i rachunkowość;
 3. podniesienie kompetencji studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Inżynieryjnego dla kierunków Transport, Budownictwo oraz Wydziału Zarządzania i Logistyki dla kierunków Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie poprzez realizacje certyfikowanych szkoleń, zajęć warsztatowych, wizyt studyjnych;
 4. podniesienie kompetencji zawodowych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków Transport, Budownictwo, Architektura wnętrz na Wydziale Inżynieryjnym i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych w firmach i instytucjach zgodnych z profilem kształcenia na studiach technicznych;
 5. podniesienie kompetencji studentów UTH Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia i poprzez realizacje programów stażowych zgodnych z profilem kształcenia na studiach;
 6. wsparcie zmian organizacyjnych w Uczelni Techniczno–Handlowej im. H. Chodkowskiej i podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej UTH.

 

Projekt „UTH 3.0. Przez rozwój do doskonałości” otrzymał dofinansowanie w kwocie 7 598 950,50 zł

Projekt będzie realizowany w okresie 01.09.2019 – 31.08.2023

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Staże dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania i Logistyki

Dla naboru 2019/2020 semestr IV

Zapraszamy studentów IV semestru na kierunku Finanse i rachunkowość (stacjonarne i  niestacjonarne) do udziału w płatnych stażach krajowych, w ramach projektu „UTH 3.0. Przez rozwój do doskonałości” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REKRUTACJA na staże potrwa do 27 marca 2021r.

Weź udział w rekrutacji i wypełnij formularz online:   

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (studia stacjonarne i niestacjonarne) – kliknij

lub wypełnij formularz w pokoju  128 - Kampus Jutrzenki w terminach:

wtorek – piątek, w godz. 9:00 - 15:00,

sobota 06.03.21 oraz 27.03.21, w godz. 8:00 – 13:00.

Oferujemy:

 • staże 1,2 lub 3 miesięczne (od maja do października)
 • 2370zł netto za miesiąc stażu/168h
 • opłacenie wstępnych badań lekarskich
 • ubezpieczenie NNW na czas stażu
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów zakwaterowania (w przypadku stażu poza miejscem zamieszkania)
 • czas trwania stażu min. 120h/msc – max 168/msc

Po wypełnieniu formularza online, prześlij swoje CV na adres email: staze.zil@uth.edu.pl

Szczegóły w regulaminie: REGULAMIN

Pobierz komplet dokumentów stażowych: kliknij

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektów UTH

Wydział Zarządzania i Logistyki, pokój 128 (pierwsze piętro), ul. Jutrzenki 135, Warszawa:

tel. 22 262 88 51 (wtorek – piątek , w godz.9: 00 -15:00), e-mail: staze.zil@uth.edu.pl

Modernizacja specjalności Kryminologia i kryminalistyka (studia I stopnia)

Projekt zakłada zmodernizowanie specjalności Kryminologia i kryminalistyka na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne poprzez opracowanie wspólnie z otoczeniem społeczno–gospodarczym sześciu programów zajęć wraz z efektami kształcenia. Dodatkowo w ramach projektu wyposażone zostanie laboratorium kryminalistyczne pozwalające na realizację zajęć praktycznych, niezbędnych absolwentom do uzyskania zatrudnienia.

Regulamin wsparcia dla specjalności Kryminologia i kryminalistyka (I stopnia)

Harmonogram

Modernizacja specjalności Rachunkowość finansowa i zarządcza (studia II stopnia)

Projekt zakłada dopasowanie kompetencji studentów Finanse i rachunkowość (specjalność Rachunkowość finansowa i zarządcza) do potrzeb sektora finansowego poprzez zmodernizowanie programów kształcenia i zrealizowanie studiów we współpracy z pracodawcami.

Regulamin wsparcia dla specjalności Rachunkowość finansowa i zarządcza (II stopnia)

Harmonogram

 

 

Wsparcie studentów Wydziału Zarządzania i Logistyki z kierunków Zarzadzanie, Bezpieczeństwo wewnętrzne i Finanse i rachunkowość

 

Regulamin wsparcia

 

Harmonogram

 

Zapraszamy na zajęcia dodatkowe:

1. bezpłatne warsztaty z kompetencji interpersonalnych
2. bezpłatny kurs języka angielskiego

dla studentów V semestru kierunków: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość i Bezpieczeństwo wewnętrzne

Szczegóły tutaj:

Zapisy na zajęcia dodatkowe

 

Wsparcie studentów Wydziału Inżynieryjnego kierunków Transport, Budownictwo i Architektura Wnętrz

Działania mają na celu umożliwienie nabycia, przez studentów Wydziału Inżynieryjnego, kompetencji:

- zawodowych, dostosowanych do rynku pracy;

- komunikacyjnych (interpersonalnych) pozwalających na zdobycie umiejętności nawiązywania/utrzymywania kontaktów;

- informatycznych (programistyczno-inżynierskich)

- zakresu przedsiębiorczości.

Harmonogram

Regulamin wsparcia

Staże dla studentów kierunku Transport, Informatyka, Architektura Wnętrz na Wydziale Inżynieryjnym UTH

Dla naboru 2019/2020 Transport. Informatyka Architektura oraz  dla naboru 2020/2021 Architektura

Zapraszamy studentów VI semestru na kierunku Transport, Informatyka oraz IV i VI semestru Architektura (studia stacjonarne i niestacjonarne) do udziału w płatnych stażach krajowych, w ramach projektu „UTH 3.0 Przez rozwój do doskonałości” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REKRUTACJA (rozpocznie się w pierwszych miesiącach 2022r.)

Oferujemy:

 • staże 1,2 lub 3 miesięczne (od maja do października)
 • 2370 zł netto za miesiąc stażu/168h
 • opłacenie wstępnych badań lekarskich
 • ubezpieczenie NNW na czas stażu
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów zakwaterowania (w przypadku stażu poza miejscem zamieszkania)
 • czas trwania stażu min.120h – max 504h

Szczegóły w regulaminie: REGULAMIN

Komplet dokumentów stażowych: kliknij

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektów UTH:

Wydział Inżynieryjny, (pokój 11 (Parter), ul. Jagiellońska 82 F, 03-301 Warszawa), tel. 22 262 88 51 / tel: 533 804 939 (wtorek – piątek , w godz.9:00-15:00), e-mail: staze.wi@uth.edu.pl