Przejdź do treści

UTH 3.0 Przez rozwój do doskonałości

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej odpowiadającej potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Cele szczegółowe projektu:

 1. dopasowanie kompetencji studentów specjalności Kryminologia i kryminalistyka I stopnia z naboru 2018/2019 i naboru 2019/2020 do potrzeb rynku pracy poprzez modernizację w oparciu o współpracę z pracodawcami z branży w ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne;
 2. dopasowanie kompetencji studentów specjalności Rachunkowość finansowa i zarządcza II stopnia do potrzeb rynku pracy poprzez modernizację w oparciu o współpracę z pracodawcami z branży finansowej w ramach kierunku Finanse i rachunkowość;
 3. podniesienie kompetencji studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Inżynieryjnego dla kierunków Transport, Budownictwo oraz Wydziału Zarządzania i Logistyki dla kierunków Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie poprzez realizacje certyfikowanych szkoleń, zajęć warsztatowych, wizyt studyjnych;
 4. podniesienie kompetencji zawodowych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków Transport, Budownictwo, Architektura wnętrz na Wydziale Inżynieryjnym i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych w firmach i instytucjach zgodnych z profilem kształcenia na studiach technicznych;
 5. podniesienie kompetencji studentów UTH Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia i poprzez realizacje programów stażowych zgodnych z profilem kształcenia na studiach;
 6. wsparcie zmian organizacyjnych w Uczelni Techniczno–Handlowej im. H. Chodkowskiej i podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej UTH.

 

Projekt „UTH 3.0. Przez rozwój do doskonałości” otrzymał dofinansowanie w kwocie 7 598 950,50 zł

Projekt będzie realizowany w okresie 01.09.2019 – 31.08.2023

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Staże dla studentów kierunku Transport, Informatyka na Wydziale Inżynieryjnym UTH

PŁATNE STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKU TRANSPORT I INFORMATYKA

Zapraszamy studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne) na kierunku:

 • Transport VI semestr (nabór 2020/2021),
 • Informatyka VI semestr (nabór 2020/2021)

do udziału w płatnych stażach krajowych, w ramach projektu „UTH 3.0 Przez rozwój do doskonałości”  współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja ma charakter otwarty i będzie trwała do wyczerpania miejsc stażowych.

Weź udział w rekrutacji i wypełnij formularz online:

INFORMATYKA (studia stacjonarne i niestacjonarne) – kliknij https://forms.gle/EmfdFHXryv9q7Nxk8

TRANSPORT (studia stacjonarne i niestacjonarne) – kliknij https://forms.gle/dvyg6oDb3kbP9TK46

lub wypełnij formularz w pokoju  11 - Kampus Jagiellońska w terminach: poniedziałek – piątek, w godz. 9:00 - 16:00

Oferujemy:

 • staże 1,2 lub 3 miesięczne (do października),
 • 23,50 zł za 1 godzinę stażową,
 • opłacenie wstępnych badań lekarskich,
 • ubezpieczenie NNW na czas stażu,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zwrot kosztów zakwaterowania (w przypadku stażu poza miejscem zamieszkania).

Czas trwania stażu min. 120 godzin – max. 504 godziny (w tym min. 20 godzin w każdym tygodniu).

Po wypełnieniu formularza online, prześlij swoje CV na adres email: staze.wi@uth.edu.pl

Szczegóły w regulaminie: REGULAMIN

Pobierz komplet dokumentów stażowych: kliknij

Podmioty przyjmujące na staż: kliknij

Harmonogram dla kierunku Informatyka: kliknij

Harmonogram dla kierunku Transport: kliknij

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektów UTH:

Wydział Inżynieryjny, (pokój 11 (Parter), ul. Jagiellońska 82 F, 03-301 Warszawa):

tel. 22 262 88 51 / tel: 533 804 939 (wtorek – piątek , w godz.9:00-15:00), e-mail: staze.wi@uth.edu.pl

Staże dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania i Logistyki

PŁATNE STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Zapraszamy studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne) na kierunku:

- Finanse i rachunkowość IV semestr (nabór 2021/2022)

do udziału w płatnych stażach krajowych, w ramach projektu „UTH 3.0 Przez rozwój do doskonałości”  współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja na płatne staże krajowe dla studentów rozpoczęła się 20 lutego 2023 r. i potrwa do 19 marca 2023 r. Rekrutacja ma charakter otwarty i będzie trwała do wyczerpania miejsc stażowych.

Weź udział w rekrutacji i wypełnij formularz online: kliknij

lub wypełnij formularz w pokoju 128 (wtorek – piątek, w godz. 9:00 - 15:00).

Oferujemy:

 • staże 1,2 lub 3 miesięczne (od kwietnia do października)
 • stawka: 23,50 zł
 • opłacenie wstępnych badań lekarskich
 • ubezpieczenie NNW na czas stażu
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów zakwaterowania (w przypadku stażu poza miejscem zamieszkania)
 • czas trwania stażu min. 120h

Po wypełnieniu formularza online, prześlij swoje CV na adres email: staze.zil@uth.edu.pl

Szczegóły w regulaminie: REGULAMIN

Pobierz komplet dokumentów stażowych: kliknij

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektów UTH

Wydział Zarządzania i Logistyki, pokój 128 (I piętro), ul. Jutrzenki 135, 02-235 Warszawa:

nr tel. 22 262 88 25 (wtorek – piątek, w godz.: 9:00-15:00), e-mail: staze.zil@uth.edu.pl

 

Staże dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wydziale Zarządzania i Logistyki

PŁATNE STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Zapraszamy studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne) na kierunku:

- Bezpieczeństwo wewnętrzne IV semestr (nabór 2021/2022)

do udziału w płatnych stażach krajowych, w ramach projektu „UTH 3.0 Przez rozwój do doskonałości”  współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja na płatne staże krajowe dla studentów rozpoczęła się 20 lutego 2023r. i potrwa do 19 marca 2023 r.

Rekrutacja ma charakter otwarty i będzie trwała do wyczerpania miejsc stażowych.

Weź udział w rekrutacji i wypełnij formularz online: kliknij

lub wypełnij formularz w pokoju nr  128 (wtorek – piątek, w godz. 9:00 - 15:00).

Oferujemy:

 • staże 1,2 lub 3 miesięczne (od kwietnia do października)
 • stawka: 23,50 zł
 • opłacenie wstępnych badań lekarskich
 • ubezpieczenie NNW na czas stażu
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów zakwaterowania (w przypadku stażu poza miejscem zamieszkania)
 • czas trwania stażu min. 120h

Po wypełnieniu formularza online, prześlij swoje CV na adres email: staze.zil@uth.edu.pl

Szczegóły w regulaminie: REGULAMIN

Pobierz komplet dokumentów stażowych: kliknij

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektów UTH Wydział Zarządzania i Logistyki, pokój 128 (I piętro), ul. Jutrzenki 135, 02-235 Warszawa:

nr tel. 22 262 88 25 (wtorek – piątek, w godz.: 9:00-15:00), e-mail: staze.zil@uth.edu.pl

 

Modernizacja specjalności Kryminologia i kryminalistyka (studia I stopnia)

Projekt zakłada zmodernizowanie specjalności Kryminologia i kryminalistyka na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne poprzez opracowanie wspólnie z otoczeniem społeczno–gospodarczym sześciu programów zajęć wraz z efektami kształcenia. Dodatkowo w ramach projektu wyposażone zostanie laboratorium kryminalistyczne pozwalające na realizację zajęć praktycznych, niezbędnych absolwentom do uzyskania zatrudnienia.

Regulamin wsparcia dla specjalności Kryminologia i kryminalistyka (I stopnia)

Harmonogram

Modernizacja specjalności Rachunkowość finansowa i zarządcza (studia II stopnia)

Projekt zakłada dopasowanie kompetencji studentów Finanse i rachunkowość (specjalność Rachunkowość finansowa i zarządcza) do potrzeb sektora finansowego poprzez zmodernizowanie programów kształcenia i zrealizowanie studiów we współpracy z pracodawcami.

Regulamin wsparcia dla specjalności Rachunkowość finansowa i zarządcza (II stopnia)

Harmonogram

 

 

Podnoszenie kompetencji studentów Wydziału Zarządzania i Logistyki

Drodzy Studenci!

Wszystkich studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania i Logistyki serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach i zajęciach realizowanych w ramach projektu „UTH 3.0. Przez rozwój do doskonałości” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Szczegółowa oferta kursów i szkoleń znajdują się w harmonogramie na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023.

Harmonogram

Regulamin

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektów UTH:

 • ul. Jutrzenki 135
  02-231 Warszawa
  pokój 128
  tel.: + 48 22 262 88 25
  e-mail: projekty@uth.edu.pl

Kursy są realizowane w ramach projektu „UTH 3.0. Przez rozwój do doskonałości”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie studentów Wydziału Inżynieryjnego

Działania mają na celu umożliwienie nabycia, przez studentów Wydziału Inżynieryjnego, kompetencji:

- zawodowych, dostosowanych do rynku pracy;

- komunikacyjnych (interpersonalnych) pozwalających na zdobycie umiejętności nawiązywania/utrzymywania kontaktów;

- informatycznych (programistyczno-inżynierskich)

- zakresu przedsiębiorczości.

Harmonogram

Regulamin wsparcia