Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

UTH 2.0 Kompetencje dla Rozwoju

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji studentów/ek Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Cele szczegółowe projektu:

  1. dopasowanie kompetencji studentów kierunku Informatyka z naboru 2018/19 do potrzeb rynku pracy poprzez modernizację w oparciu o współpracę z pracodawcami z branży IT kierunku informatyka UTH i zrealizowanie studiów inżynierskich (tj. I stopnia) dopasowanych do potrzeb pracodawców na kierunku informatyka o specjalnościach inżynieria oprogramowania oraz technologie internetowe;
  2. podniesienie kompetencji studentów I stopnia na kierunkach Transport i Budownictwo i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie poprzez realizację certyfikowanych szkoleń, zajęć warsztatowych, wizyt studyjnych oraz dodatkowych zajęć realizowanych w formie projektowej;
  3. podniesienie kompetencji zawodowych studentów kierunków Transport, Budownictwo, Architektura Wnętrz ma Wydziale Inżynieryjnym UTH i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie po przez realizację wysokiej jakości programów stażowych w firmach/instytucjach zgodnych w profilem kształcenia na studiach technicznych;
  4. podniesienie kompetencji studentów/ek kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne poprzez dopasowanie nowej, innowacyjnej specjalności Bezpieczeństwo SMART CITY do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego;
  5. podniesienie kompetencji studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia poprzez realizację programów stażowych w instytucjach zgodnych z profilem kształcenia na studiach;
  6. wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni Techniczno-Handlowej i podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej UTH.

 

Projekt „UTH 2.0. Kompetencje dla Rozwoju” otrzymał dofinansowanie w kwocie 7 306 603,40 zł.

Projekt był realizowany w okresie 01.07.2018 - 31.12.2023. 

Projekt był współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.