UTH 2.0 Kompetencje dla Rozwoju

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów/ek Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Cele szczegółowe projektu:

  1. dopasowanie kompetencji studentów kierunku Informatyka z naboru 2018/19 do potrzeb rynku pracy poprzez modernizację w oparciu o współpracę z pracodawcami z branży IT kierunku informatyka UTH i zrealizowanie studiów inżynierskich (tj. I stopnia) dopasowanych do potrzeb pracodawców na kierunku informatyka o specjalnościach inżynieria oprogramowania oraz technologie internetowe;
  2. podniesienie kompetencji studentów I stopnia na kierunkach Transport i Budownictwo i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie poprzez realizację certyfikowanych szkoleń, zajęć warszatowych, wizyt studyjnych oraz dodatkowych zajęć realizowanych w formie projektowej;
  3. podniesienie kompetencji zawodowych studentów kierunków Transport, Budownictwo, Architektura Wnętrz ma Wydziale Inżynieryjnym UTH i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie po przez realizację wysokiej jakości programów stażowych w firmach/instytucjach zgodnych w profilem kształcenia na studiach technicznych;
  4. podniesienie kompetencji studentów/ek kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne poprzez dopasowanie nowej, innowacyjnej specjalności Bezpieczeństwo SMART CITY do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego;
  5. podniesienie kompetencji studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia poprzez realizację programów stażowych w instytucjach zgodnych z profilem kształcenia na studiach;
  6. wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni Techniczno-Handlowej i podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej UTH.

 

Projekt „UTH 2.0. Kompetencje dla Rozwoju” otrzymał dofinansowanie w kwocie 7 306 603,40 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.07.2018 - 30.06.2022. 

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Staże dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wydziale Zarządzania i Logistyki UTH.

Staże oferowane w projekcie przeznaczone są dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Logistyki UTH na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne dla naboru 2017/18. 

KAMPUS JUTRZENKI

Poniedziałek – nieczynne

Wtorek 9:00 – 15:00

Środa 

Czwartek 9:00 – 15:00

Piątek – nieczynne

Soboty zjazdowe - 28 IX 5 X, 12 X, 19 X, 2 XI, 30 XI, 14 XII, 18 I 

Pobierz Regulamin Płatnych Staży Krajowych dla Studentów Wydziału Zarządzania i Logistyki - Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne 
Pobierz komplet dokumentów stażowych 

Harmonogram wsparcia

Staże dla studentów kierunków Transport, Budownictwo, Architektura Wnętrz na Wydziale Inżynieryjnym UTH.

Rekrutacja na płatne staże krajowe dla kierunku ARCHITEKTURA (nabór 2015/16 – VII semestr) – zakończona

Rekrutacja na płatne staże krajowe dla kierunków: ARCHITEKTURA (nabór 2016/17 – VI semestr) oraz BUDOWNICTWO (nabór 2016/17 – V semestr) – zakończona

Kontakt: tel. 22/262 88 50, e-mail: projekty@uth.edu.pl

Komplet dokumentów stażowych:

Dokumenty_rekrutacyjne

Harmonogram wsparcia

Wsparcie studentów Wydziału Inżynieryjnego kierunków Transport i Budownictwo

Działania mają na celu umożliwienie nabycia przez studentów z naborów 2016/17 i 2017/18 kompetencji:

- zawodowych, dostosowanych do rynku pracy 

- komunikacyjnych (interpersonalnych) pozwalające na zdobycie umiejętności nawiązywania/utrzymywania kontaktów 

- informatycznych (programistyczny-inżynierskich)

- z zakresu przedsiębiorczości 

Regulamin wsparcia

 

Studia II stopnia na specjalności Bezpieczeństwo Smart City prowadzonej w ramach kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym - w tym policji, służbach specjalnych, centrach zarządzania kryzysowego oraz organach ds. bezpieczeństwa publicznego. Swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać także w pracy w firmach wdrażających rozwiązania dedykowane w ramach projektów smart city, pozyskując wiedzę potrzebną do bezpiecznego projektowania architektury systemowej dotyczącej między innymi zarządzania transportem, gospodarki mediami, zarządzaniem zużyciem energii czy bezpieczeństwem publicznym.

Regulamin wsparcia dla specjalności Bezpieczeństwo Smart City

Harmonogram wsparcia

Wsparcie udzielane na kierunku Informatyka

Wsparcie udzielane na kierunku Informatyka ma na celu dopasowanie kompetencji studentów do potrzeb rynku pracy poprzez modernizację kierunku w oparciu o współpracę z pracodawcami z branży IT i zrealizowanie studiów inżynierskich dopasowanych do potrzeb pracodawców o specjalnościach inżynieria oprogramowania oraz technologie internetowe.

 

Regulamin wsparcia dla studentów kierunku Informatyka w ramach projektu „UTH 2.0. Kompetencje dla Rozwoju”

Harmonogram zajęć - Informatyka - III semestr (zima 2019/2020)