Przejdź do treści

UTH 2.0 Kompetencje dla Rozwoju

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów/ek Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Cele szczegółowe projektu:

 1. dopasowanie kompetencji studentów kierunku Informatyka z naboru 2018/19 do potrzeb rynku pracy poprzez modernizację w oparciu o współpracę z pracodawcami z branży IT kierunku informatyka UTH i zrealizowanie studiów inżynierskich (tj. I stopnia) dopasowanych do potrzeb pracodawców na kierunku informatyka o specjalnościach inżynieria oprogramowania oraz technologie internetowe;
 2. podniesienie kompetencji studentów I stopnia na kierunkach Transport i Budownictwo i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie poprzez realizację certyfikowanych szkoleń, zajęć warszatowych, wizyt studyjnych oraz dodatkowych zajęć realizowanych w formie projektowej;
 3. podniesienie kompetencji zawodowych studentów kierunków Transport, Budownictwo, Architektura Wnętrz ma Wydziale Inżynieryjnym UTH i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie po przez realizację wysokiej jakości programów stażowych w firmach/instytucjach zgodnych w profilem kształcenia na studiach technicznych;
 4. podniesienie kompetencji studentów/ek kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne poprzez dopasowanie nowej, innowacyjnej specjalności Bezpieczeństwo SMART CITY do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego;
 5. podniesienie kompetencji studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia poprzez realizację programów stażowych w instytucjach zgodnych z profilem kształcenia na studiach;
 6. wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni Techniczno-Handlowej i podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej UTH.
  Harmonogram szkoleń

 

Projekt „UTH 2.0. Kompetencje dla Rozwoju” otrzymał dofinansowanie w kwocie 7 306 603,40 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.07.2018 - 30.06.2022. 

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Staże dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wydziale Zarządzania i Logistyki UTH.

Dla naboru 2019/2020 semestr IV

Zapraszamy studentów IV semestru na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (stacjonarne i  niestacjonarne) do udziału w płatnych stażach krajowych, w ramach projektu „UTH 2.0. Kompetencje dla rozwoju” współfinansowanego z Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REKRUTACJA na staże potrwa do 27 marca 2021r.

Weź udział w rekrutacji i wypełnij formularz online:   

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (studia stacjonarne i niestacjonarne) – kliknij

lub wypełnij formularz w pokoju  128 - Kampus Jutrzenki w terminach:

wtorek – piątek, w godz. 9:00 - 15:00,

sobota 06.03.21 oraz 27.03.21, w godz. 8:00 – 13:00.

Oferujemy:

 • staże 1,2 lub 3 miesięczne (od maja do października)
 • 2370zł netto za miesiąc stażu/168h
 • opłacenie wstępnych badań lekarskich
 • ubezpieczenie NNW na czas stażu
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów zakwaterowania (w przypadku stażu poza miejscem zamieszkania)
 • czas trwania stażu min. 120h/msc – max 168/msc

Po wypełnieniu formularza online, prześlij swoje CV na adres email: staze.zil@uth.edu.pl

Szczegóły w regulaminie: REGULAMIN

Pobierz komplet dokumentów stażowych: kliknij

Harmonogram udzielanego wsparcia dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - HARMONOGRAM

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektów UTH

Wydział Zarządzania i Logistyki, pokój 128 (pierwsze piętro), ul. Jutrzenki 135, Warszawa:

tel. 22 262 88 51 (wtorek – piątek , w godz.9: 00 -15:00), e-mail: staze.zil@uth.edu.pl

 

 

 

Staże dla studentów kierunków Transport, Informatyka, Architektura Wnętrz na Wydziale Inżynieryjnym UTH.

PŁATNE STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKU TRANSPORT, ARCHITEKTURA, INFORMATYKA

Dla naboru 2018/2019 semestr VI (studia stacjonarne i niestacjonarne) został zakończony, w ramach projektu „UTH 2.0. Kompetencje dla Rozwoju” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie studentów Wydziału Inżynieryjnego kierunków Transport, Budownictwo i Architektura Wnętrz
Działania mają na celu umożliwienie nabycia, przez studentów Wydziału Inżynieryjnego, kompetencji:
- zawodowych, dostosowanych do rynku pracy;
- komunikacyjnych (interpersonalnych) pozwalających na zdobycie umiejętności nawiązywania/utrzymywania kontaktów;
- informatycznych (programistyczno-inżynierskich)
- zakresu przedsiębiorczości.

 

Harmonogram

Regulamin uczestnictwa

Studia I stopnia na specjalności Bezpieczeństwo Smart City prowadzonej w ramach kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Nowa specjalność Bezpieczeństwo SMART CITY jest odpowiedzią na problemy wynikające z niespotykanego wcześniej wzrostu populacji zamieszkujących aglomeracje miejskie. Proces ten pociągnie za sobą oczekiwania szybszego dostępu do usług publicznych, lepszych warunków mieszkaniowych, niezakłóconego dostępu do placówek opieki zdrowotnej, edukacji czy mediów. Wraz ze wzrostem miasta zwiększą się jednocześnie problemy związane z zanieczyszczeniem, logistyką, gospodarowaniem energią, różnicami w poziomie życia mieszkańców i w związku z tym przestępczością.

Harmonogram wsparcia

Studia II stopnia na specjalności Bezpieczeństwo Smart City prowadzonej w ramach kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym - w tym policji, służbach specjalnych, centrach zarządzania kryzysowego oraz organach ds. bezpieczeństwa publicznego. Swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać także w pracy w firmach wdrażających rozwiązania dedykowane w ramach projektów smart city, pozyskując wiedzę potrzebną do bezpiecznego projektowania architektury systemowej dotyczącej między innymi zarządzania transportem, gospodarki mediami, zarządzaniem zużyciem energii czy bezpieczeństwem publicznym.

Regulamin wsparcia dla specjalności Bezpieczeństwo Smart City

Harmonogram wsparcia

 

Wsparcie udzielane na kierunku Informatyka

Wsparcie udzielane na kierunku Informatyka ma na celu dopasowanie kompetencji studentów do potrzeb rynku pracy poprzez modernizację kierunku w oparciu o współpracę z pracodawcami z branży IT i zrealizowanie studiów inżynierskich dopasowanych do potrzeb pracodawców o specjalnościach inżynieria oprogramowania oraz technologie internetowe.

Regulamin wsparcia dla studentów kierunku Informatyka w ramach projektu „UTH 2.0. Kompetencje dla Rozwoju”

Harmonogram

W związku z bieżącą sytuacją dotyczącą wirusa COVID-19 informujemy, iż zajęcia dydaktyczne dla VIII semestru (studia zaoczne) odbywają się w formie hybrydowej.