UTH 2.0 Kompetencje dla Rozwoju

7 maja 2018 roku Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej rozpoczyna rekrutację do udziału we wsparciu oferowanym na kierunku Informatyka w projekcie „UTH 2.0. Kompetencje dla Rozwoju”.

Przejdź do systemu rekrutacyjnego UTH.


Wsparcie udzielane na kierunku Informatyka ma na celu dopasowanie kompetencji studentów do potrzeb rynku pracy poprzez modernizację kierunku w oparciu o współpracę z pracodawcami z branży IT i zrealizowanie studiów inżynierskich dopasowanych do potrzeb pracodawców o specjalnościach inżynieria oprogramowania oraz technologie internetowe.

Dokumenty:

Regulamin wsparcia dla studentów kierunku Informatyka w ramach projektu „UTH 2.0. Kompetencje dla Rozwoju”

 

Od 19 maja rozpoczynamy rekrutację na studia II stopnia na specjalności Bezpieczeństwo Smart City prowadzonej w ramach kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym - w tym policji, służbach specjalnych, centrach zarządzania kryzysowego oraz organach ds. bezpieczeństwa publicznego. Swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać także w pracy w firmach wdrażających rozwiązania dedykowane w ramach projektów smart city, pozyskując wiedzę potrzebną do bezpiecznego projektowania architektury systemowej dotyczącej między innymi zarządzania transportem, gospodarki mediami, zarządzaniem zużyciem energii czy bezpieczeństwem publicznym.

Regulamin wsparcia dla specjalności Bezpieczeństwo Smart City

 

Projekt „UTH 2.0. Kompetencje dla Rozwoju” otrzymał dofinansowanie w kwocie 7 306 603,40 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów/ek Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.07.2018 - 30.06.2022. 

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele szczegółowe projektu:

  1. dopasowanie kompetencji studentów kierunku Informatyka z naboru 2018/19 do potrzeb rynku pracy poprzez modernizację w oparciu o współpracę z pracodawcami z branży IT kierunku informatyka UTH i zrealizowanie studiów inżynierskich (tj. I stopnia) dopasowanych do potrzeb pracodawców na kierunku informatyka o specjalnościach inżynieria oprogramowania oraz technologie internetowe;
  2. podniesienie kompetencji studentów I stopnia na kierunkach Transport i Budownictwo i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie poprzez realizację certyfikowanych szkoleń, zajęć warszatowych, wizyt studyjnych oraz dodatkowych zajęć realizowanych w formie projektowej;
  3. podniesienie kompetencji zawodowych studentów kierunków Transport, Budownictwo, Architektura Wnętrz ma Wydziale Inżynieryjnym UTH i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie po przez realizację wysokiej jakości programów stażowych w firmach/instytucjach zgodnych w profilem kształcenia na studiach technicznych;
  4. podniesienie kompetencji studentów/ek kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne poprzez dopasowanie nowej, innowacyjnej specjalności Bezpieczeństwo SMART CITY do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego;
  5. podniesienie kompetencji studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia poprzez realizację programów stażowych w instytucjach zgodnych z profilem kształcenia na studiach;
  6. wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni Techniczno-Handlowej i podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej UTH.