Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Poprawa jakości świadczenia usług w jednostkach służby zdrowia

zdrowie_projekt_ue

 

Projekt „Poprawa jakości świadczenia usług w jednostkach służby zdrowia” realizowany był wspólnie przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej oraz Centrum Skutecznego Działania dla pracowników administracyjnych sektora ochrony zdrowia przygotowana.

Celem projektu było podniesienie kompetencji z obszaru zarządzania w sektorze zdrowia, wśród pracowników administracyjnych jednostek sektora służby zdrowia, kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, kadry medycznej posiadającej w zakresie obowiązków funkcje administracyjne oraz pracowników NFZ i jednostek założycielskich podmiotów leczniczych.

W projekcie zrealizowaliśmy szkolenia z zakresu:

 • zarządzania zespołem, obsługi pacjenta oraz komunikacji
  (szkolenia: ,,Profesjonalna obsługa pacjenta" -20h, "Skuteczna komunikacja wewnętrzna"- 8 h, Zarządzanie zespołem pracowników w służbie zdrowia"- 8 h, "Asertywność i rozwiązywanie konfliktów w pracy w sektorze medycznym" -16 h)
 • rozwoju zdolności analitycznych
  (szkolenie ,,Doskonalenie umiejętności analitycznego myślenia" w wymiarze od 4h do 8 h w zależności o gr. docelowej)
 • audytu wewnętrznego
  (szkolenie "Audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia" w wymiarze 4 h)
 • działań antykorupcyjnych
  (szkolenie "Zachowanie w sytuacjach korupcyjnych" w wymiarze 4 h)
 • zagadnień prawnych w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do dokumentacji medycznej oraz odpowiedzialności cywilnej za błędy
  (szkolenie ,,Prawo w medycynie" w wymiarze 8 h)

W projekcie wzięli udział:

 • pracownicy administracyjni mających kontakt z pacjentem np. rejestratorki/rejestratorzy;
 • pracownicy pionów administracyjnych nie mający kontaktu z pacjentem;
 • kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi;
 • kadra medyczna posiadająca w zakresie obowiązków funkcje administracyjne (ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe, itp.);

Informacje o zrealizowanym projekcie i oferta szkoleń uzupełniających:
Biuro Projektów
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
Ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa
tel. 22 262 88 50 lub 22 262 88 51 
e-mail: projekty@uth.edu.pl 


Efekty projektu:

W projekcie wzięło udział 554 pracowników sektora ochrony zdrowia.

Jak wykazała Ewaluacja ex ante projektu zrealizowana przez Grupę Badawczą DSC Sp. z o.o.:

Z perspektywy uczestników szkoleń rezultatem szkoleń oferowanych w projekcie jest wzrost poziomu wiedzy i wysoka skuteczność poznanych technik komunikacji, szczególnie w obszarze zarządzania zespołem (95,4%), komunikowania w sytuacjach konfliktowych (92,9%) oraz w przekazywaniu konstruktywnej informacji zwrotnej poszczególnym pracownikom placówki medycznej (92,3%).

Szkolenia zostały ocenione jako wysoko użyteczne. Często i bardzo często beneficjentom w codziennej pracy zawodowej pomocne są techniki analitycznego myślenia w ocenie możliwości rozwiązywania problemów/zażalenia pacjenta (85,2%), analiza rozmów telefonicznych pomiędzy pacjentami a pracownikami centrum medycznego oraz techniki skutecznego komunikowania się (70,6%). Poznane umiejętności użyteczne są zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym większości badanych (68,7%).

Pracodawcy beneficjentów szkoleń również dostrzegli wysoką skuteczność i użyteczność szkoleń oferowanych w projekcie. Szkolenia wpłynęły na uzupełnienie, uaktualnienie i uporządkowanie dotychczasowej wiedzy beneficjentów, zwłaszcza w zakresie prawa ale też zarządzania, co przełożyło się na kompetencje, a te na postawy asertywne kadry i poprawę komfortu pracy współpracowników; wysoką użyteczność tej wiedzy odnotowano także w kontekście efektywnego wyjaśniania i rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy.

Bardzo wysoko oceniono moduły dotyczące umiejętności miękkich, ich użyteczność i wpływ na podniesienie kompetencji w obszarze komunikacji interpersonalnej m.in. sposoby komunikowania się w trudnych sytuacjach oraz przykłady rozwiązywania sytuacji konfliktowych w relacji z pacjentem ale też ze współpracownikiem, a najbardziej pomiędzy uczestnikami szkolenia. Szkolenia wpłynęły też na wzrost świadomości potrzeb w zakresie komunikacji.

 

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosiła 835 473,50 zł, natomiast kwota dofinansowania - 810 409,26 zł.

Zrealizowany Harmonogram wsparcia