Przejdź do treści

Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry naukowej WI UTH


Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry naukowej Wydziału Inżynieryjnego Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Celem projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych przedstawicieli kadry dydaktycznej Wydziału Inżynieryjnego Uczelni Techniczno ‑ Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych ich wykorzystania w procesie kształcenia oraz zarządzania informacją.

Uczestnikami projektu będą osoby posiadające stopnie magistra, doktora i profesora z różnych grup wiekowych, z różnym doświadczeniem pracy dydaktycznej.

W projekcie zawarte są szkolenia z zakresu:

  • Budowania materiałów e-learningowych
  • Zarządzania informacją i komunikacją w formule blended learning
  • Realizowania kursu e-learningowego
  • Innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

 

Kontakt: 
Biuro Projektów 
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej 
Ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa, pokój 112
tel. 22 262 88 50  
e-mail: projekty@uth.edu.pl


Efekty projektu:

W wyniku projektu powstanie 30 zmodyfikowanych programów przedmiotów (o różnym charakterze zmian) zatwierdzonych przez Dziekana Wydziału Inżynieryjnego UTH oraz 40 lekcji e-learningowych, które staną się obligatoryjnym elementem prowadzonych kursów stacjonarnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 88 733,50 zł, natomiast kwota dofinansowania - 84 886,70 zł

Harmonogram