Przejdź do treści

Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć

Zadanie jest realizowane w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych”.

Celem zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 w związku z panującą pandemią COVID-19 poprzez realizację dodatkowych zajęć.

W ramach zadania zostaną zrealizowane zajęcia dodatkowe, nieobjęte programem studiów, mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 w związku z ograniczeniami związanymi z koniecznością prowadzenia kształcenia zdalnego w szkołach średnich.

Zajęcia są realizowane z następujących przedmiotów:

  • Informatyka,
  • Język angielski,
  • WOS,
  • Matematyka.

Projekt otrzymał dotację celową na realizację zadania w kwocie 119 700,00 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie 03.11.2021 – 31.12.2021 r.

Zadanie finansowane jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki.