Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Nowoczesny Inżynier Transportu


„Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport”

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji min. 112 studentów/ek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z naboru 2017/18 na kierunku Transport na Wydziale Inżynieryjnym Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej stanowiących minimum 80% ze 140 uczestników projektu i dostosowanie ich do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez udoskonalenie i realizację dostosowanego i zmodernizowanego programu kształcenia na kierunku Transport zgodnie z zapotrzebowaniem i opiniami otoczenia społeczno-gospodarczego związanego z branżą transportową.

112 uczestników projektu - studentów kierunku Transport na Wydziale Inżynieryjnym UTH zrealizowało pełen cykl kształcenia i potwierdzi nabyte kompetencje uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów.

Projekt był realizowany w okresie 01.05.2017r. - 30.09.2021r.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 690 427,43 zł

Projekt był współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt umożliwił włączenie pracodawców w przygotowanie, zmodernizowanie i dostosowanie programu kształcenia na kierunku Transport dla naboru 2017/18 zgodnie z zapotrzebowaniem otoczenia społeczno - gospodarczego. 16 przedmiotów na kierunku Transport zostało zmodernizowanych i udoskonalonych przez otoczenie społeczno – gospodarczego z branży TSL czego efektem są poprawione przez otoczenie sylabusy. Dzięki modernizacji sylabusów UTH doposażyła bibliotekę o pozycje literatury branżowej wskazane przez pracodawców dotyczące modernizowanego zakresu w programie kształcenia. Ponadto przygotowano przez przedstawicieli otoczenia społeczno – gospodarczego instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych do 5 przedmiotów. Dodatkowo, aby studenci mogli zdobyć praktyczną wiedzę UTH zakupiło sprzęt do Laboratorium Nowoczesnych środków transportu.

Wykaz zmodernizowanych i dostosowanych przedmiotów w podziale na moduły:

 1. Podstawowe:
  Technologie informacyjne
  Informatyka
  Oprogramowanie inżynierskie AUTOCAD
  Materiałoznawstwo
 2. Kierunkowe:
  Podstawy konstrukcji maszyn
  Elektrotechnika i elektronika
  Ochrona środowiska w transporcie
  Ekonomika i finanse przedsiębiorstwa transportowego
 3. Specjalnościowe:
  Organizacja i zarządzanie w systemach transportowo-magazynowych
  Transport intermodalny i spedycja międzynarodowa
  Silniki
  Mechatronika samochodowa
  Diagnostyka samochodowa
  Nowoczesne środki transportu drogowego
  Tuning samochodów
  Technologia napraw

Dokumenty:


Regulamin Projektu