Przejdź do treści

Metody i techniki kształcenia na odległość

Celem projektu "Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość" jest wsparcie studentów oraz wykładowców w realizacji kształcenia zdalnego poprzez działania doradcze i szkoleniowe w zakresie metod i technik kształcenia na odległość.

Celami szczegółowymi projektu są:

  1. Zapewnienie odpowiedniego przygotowania studentów i wykładowców do realizacji działań związanych z nauczaniem zdalnym;
  2. Poprawa jakości kształcenia prowadzonego w formie zdalnej, zwłaszcza zajęć prowadzonych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania wymagającego odpowiedniej szybkości procesora, zajęć polegających na dokonywaniu obliczeń, a także zajęć z obszaru rysunku i projektowania, które nie mogą być realizowane bez tabletów graficznych;
  3. Zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia na odległość, w tym zajęć prowadzonych w formie zdalnej i hybrydowej;
  4. Zapewnienie odpowiedniego kontaktu ze studentami oraz możliwości technicznych realizacji kształcenia zdalnego i nadzoru nad ich realizacją w procesie kształcenia zdalnego.

W ramach projektu planowane jest:

  • doposażenie nauczycieli akademickich w sprzęt niezbędny do kształcenia zdalnego,
  • zakup sprzętu potrzebnego do wyposażenia sal dydaktycznych w system do wideokonferencji,
  • zakup wykorzystywanych w procesie kształcenia na odległość licencji Google G Suite Enterprise for Education Staff,
  • realizacja szkoleń dla studentów oraz nauczycieli akademickich z zakresu obsługi technicznej platform wykorzystywanych w kształceniu zdalnych, np. Platformy Moodle i Google Meet do prowadzenia i uczestnictwa w wykładach online, tworzenia kursów, weryfikacji efektów uczenia się.

Projekt „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” otrzymał dofinansowanie w kwocie 110 000,00 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.09.2020 – 31.12.2021 r.

Projekt jest dofinansowany ze środków Budżetu Państwa.