Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Kursy e-learningowe dla inżynierów UTH

W okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r. Uczelnia Techniczno-Handlowa była realizatorem projektu ,,Kursy e-learningowe dla inżynierów UTH”, który to projekt był finansowany z Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji językowych, informatycznych, analitycznych, w zakresie przedsiębiorczości i zawodowych 140 studentów Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej spośród 175 studentów/ek -rozpoczynających udział w projekcie poprzez zrealizowanie kursów e-learningowych dla studentów, stanowiących dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I stopnia na kierunkach Budownictwo (studia inżynierskie niestacjonarne) oraz Transport (studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne).

Efektem projektu będzie utworzenie 5 otwartych kursów dostępnych na platformie https://navoica.pl/ oraz:

  1. podniesienie kompetencji w zakresie mechaniki gruntów dzięki realizacji kursu "Analyzing of soil classification according to PN-ISO 14688 skierowanego do studentów kier Budownictwo
  2. podniesienie kompetencji w zakresie mechaniki budowli dzięki realizacji kursu "Mechanika budowli w zagadnieniach rzeczywistych konstrukcji z wprowadzeniem fachowego słownictwa angielskiego skierowanego do studentów kier Budownictwo
  3. podniesienie kompetencji w zakresie projektowania konstrukcji z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego 3D dzięki realizacji kursu "Projektowanie Konstrukcji Metalowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego 3D"
  4. podniesienie kompetencji w zakresie kosztorysowania dzięki realizacji kursu "Kosztorysowanie w budownictwie" skier do studentów kierunku Budownictwo
  5. podniesienie kompetencji w zakresie metrologii dzięki realizacji kursu " Wprowadzenie do analizy pomiarów metrologicznych" skierowane do studentów kierunku Transport

Wartość realizowanego projektu to 209 675,00 zł, z czego 203 384,75 zł to środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.