Przejdź do treści

Inżynier na stażu II

19. 10.2017 roku Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej podpisała umowę na realizację projektu:

Inżynier na stażu! 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 44 studentów/ek studentów (4K/40M)studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynieryjnym Kierunku Transport Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie po przez realizację wysokiej jakości programów stażowych krajowych w firmach/instytucjach zgodnych w profilem kształcenia na studiach technicznych.

Cel zostanie zrealizowany do 30.11.2019.

Efektem projektu będzie wysokowykwalifikowany i pożądany na rynku pracy inżynier TRANSPORTU przygotowany kompleksowo do podjęcia zatrudnienia.Podczas stażu student będzie realizował program, ukierunkowany na jego potrzeby i zainteresowania, co pozwoli zdobyć i rozwinąć w stopniu pogłębionym określone czynności zawodowe związane z wybraną specjalizacją w ramach studiów.

W ramach zadania zostaną zrealizowane 44 staże krajowe dla studentów na Kierunku Transport

nabór 2016/17:

1 msc - 8 os

2 msc - 22 os

3 msc- 14os

 

Projekt będzie realizowany w okresie 2018-09-01 - 2019-11-30

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 457 361,59 zł

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kontakt: tel. 22/262 88 50, e-mail: projekty@uth.edu.pl

 

Harmonogram udzielanego wsparcia