Przejdź do treści

Bezpiecznie jest wiedzieć z UTH

Bezpiecznie jest wiedzieć z UTH

Projekt "Bezpiecznie jest wiedzieć z UTH" ma na celu upowszechnianie wiedzy z szeroko rozumianej tematyki związanej z bezpieczeństwem, pedagogiką i logistyką wśród uczniów szkół średnich (licea, technika, szkoły branżowe).

Dynamiczne zmiany społeczne, chaos informacyjny, zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa zarówno państwa, jak i bezpieczeństwa jednostki, problemy psychologiczno - pedagogiczne wynikające z wprowadzeniem nauki zdalnej z powodu pandemii Covid-19 oraz trudności z określeniem perspektyw rozwoju i wyboru ścieżki zawodowej powodują, że ukazanie usystematyzowanej, aktualnej i w sposób przystępny przedstawionej wiedzy w tym zakresie jest niezmiernie istotne.

W ramach projektu prezentowane będą wykłady z tematów:

 1. „Jesteś (nie)legalny w sieci? Prawo autorskie a internet”,
 2. „Bullying Ciebie nie dotyczy?”,
 3. „Gdzie się kończy wolność słowa”,
 4. „Pokochać stres”,
 5. „Jak się uczyć, żeby się nauczyć?”,
 6. „Jak złapać przestępcę? Czyli technik kryminalistyki na tropie”,
 7. „Cała prawda o kłamstwie – czyli czy można oszukać wariograf”,
 8. „Zbrodnia i kara – różnice w badaniu przestępstw”,
 9. „Logistyka - praca z pasją”,
 10. „Nowoczesne metody diagnostyki pojazdów – czyli co tak naprawdę potrafi Twój samochód?",
 11. „Wirtualne Centrum Logistyczne - praca logistyka od kuchni",
 12. „Transport intermodalny - przyszłość zielonych łańcuchów dostaw",
 13. „45 minut z trzema logistykami. Logistyka Wojskowa. Logistyka Cywilna. Logistyka przyszłości".

Wykładowcami będą pracownicy akademiccy, dydaktycy oraz wykładowcy z bogatym doświadczeniem zawodowym oraz eksperci zewnętrzni współpracujący z Uczelnią Techniczno-Handlową w Warszawie.

W ramach projektu odbędzie się jest 56 spotkań wyjazdowych do szkół ponadpodstawowych (także na obszarach wiejskich i w małych miastach do 10 tys. mieszkańców) oraz 4 festiwale promocji nauki na Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie (Campus Jutrzenki, Oddział Zamiejscowy w Płońsku). Planuje się, że wykładów wysłucha minimum 1070 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Uczelnia w ramach projektu nakręci również 9 filmów spotkania o tematyce związanej z wykładami prowadzonymi w szkołach ponadpodstawowych. Filmy będą podsumowaniem tematów prowadzonych zajęć i zostaną opublikowane na stronie internetowej UTH oraz w mediach społecznościowych (Youtube i Facebook). Filmy będą powszechnie dostępne dla zainteresowanych niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania itp. Kampania informacyjna pozwoli na dotarcie do uczestników projektu poprzez: - portale informacyjne, - media społecznościowe, - informacje przekazywane bezpośrednio do szkół. Działania planowane są od września 2022 do sierpnia 2024.

Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu 550255 kwota dofinansowania 85 000 zł całkowita wartość projektu 108 350 zł.