Przejdź do treści

Aktywnie Buduj Kompetencje z UTH

Aktywnie Buduj Kompetencje z UTH

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Uczelni Techniczno- Handlowej im. Heleny Chodkowskiej poprzez zapewnienie wysokiej, jakości wsparcia w zakresie poradnictwa zawodowego, zakładania własnej działalności gospodarczej oraz postaw przedsiębiorczych. Wsparcie w projekcie realizowane będzie przez pracowników Akademickiego Biura Karier (ABK) UTH.

Na projekt składają się działania skierowane do studentów UTH jak i pracowników Akademickiego Biura Karier.

Wsparcie dla studentów przewiduje:

 • Usługi w zakresie poradnictwa zawodowego - Indywidualne poradnictwo zawodowe:
  • stworzenie profilu zawodowego studenta
  • badanie narzędziem kompetencyjnym, analiza testów kariery
  • dopasowanie do ról zawodowych i środowiska pracy
  • analizę potencjału osoby szukającej pracy – SWOT Karier
  • diagnoza potencjału zawodowego, określania kompetencji zawodowych, mocnych i słabych stron
  • identyfikacja potrzeb studenta w odniesieniu do kierunku kształcenia
  • opracowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, planu działania zgodnie z kierunkiem kształcenia
  • udzielenie informacji na temat możliwości zatrudnienia w danym zawodzie i branży
  • dostarczenie ofert staży i ofert pracy dostosowanych do potrzeb uczestnika i jego kierunku kształcenia
  • przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, CV, listów motywacyjnych
 • Usługi w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej
  Konsultacje indywidualne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej tj. podejmowanie działalności gospodarczej, procedura rejestracji firmy, opodatkowanie, koszty ZUS, biznesplany
 • Usługi w zakresie postaw przedsiębiorczych - warsztaty grupowe 6h
  Szkolenia mają na celu rozwój kompetencji osobistych i społecznych, podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości, co skutkuje wzmocnieniem konkurencyjności na rynku pracy. 


Efekty projektu:
Uzyskane wsparcie bezpośrednio przełoży się na zwiększenie szans uczestnika projektu na znalezienie zatrudnienia po zakończeniu studiów. Absolwent UTH stanie się świadomym uczestnikiem na rynku pracy co pozytywnie wpłynie na opinię o każdym absolwencie wśród pracodawców na mazowieckim rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 286 000,00 zł, natomiast kwota dofinansowania - 277 420,00 zł.

Harmonogram wsparcia

W związku z bieżącą sytuacją dotyczącą wirusa COVID-19 informujemy, iż zajęcia odbywające się po 10.03.2020 zostały odwołane.