Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Projekty realizowane

Znak Funduszy Europejskich, znak barw Rzeczyspospolitej Polskiej i znak Unii Europejskiej

Uczelnia Techniczno-Handlowa realizuje obecnie następujące projekty dofinansowane przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus:

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa realizuje obecnie następujące projekty dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

  • Doskonałość dydaktyczna uczelni
    Celem projektu jest wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego w zakresie doskonalenia zdolności instytucjonalnej  i doskonalenia kompetencji kadr uczelni mających na celu poprawę jakości kształcenia.

 

Uczelnia Techniczno Handlowa realizuje obecnie następujące projekty dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki:

  • Bezpiecznie jest wiedzieć z UTH
    Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy z szeroko rozumianej tematyki związanej z bezpieczeństwem, pedagogiką i logistyką wśród uczniów szkół średnich (licea, technika, szkoły branżowe). W ramach projektu planowana jest realizacja 56 spotkań wyjazdowych do szkół ponadpodstawowych, 4 festiwali promocji nauki oraz nakręcenie 9 filmów o tematyce związanej z prowadzonymi wykładami.
  • Warszawski Festiwal Nauk Inżynieryjnych z UTH
    Celem projektu jest popularyzacja problematyki i zagadnień inżynierskich dla minimum 480 uczestników poprzez realizację 2 edycji Festiwalu. Podczas każdej edycji Festiwalu odbędą się liczne: wykłady popularnonaukowe, dyskusje, wystawy, pokazy sprzętu technicznego, prezentacje, doświadczenia oraz eksperymenty w laboratoriach naukowych.