Przejdź do treści

Projekty realizowane

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa realizuje obecnie następujące projekty dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

  • UTH 3.0 Przez rozwój do doskonałości
    Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów/ek Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, a także wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni poprzez wdrożenie nowych narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie Uczelnią. Efektem projektu będzie wykwalifikowany i pożądany na rynku pracy absolwent przygotowany kompleksowo do podjęcia zatrudnienia.
  • UTH 2.0 Kompetencje dla Rozwoju 
    Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów/ek Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni Techniczno-Handlowej i podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej UTH.
  • UTH ON - Uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami
    Celem projektu jest likwidacja barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym poprzez dostosowanie procedur i infrastruktury Uczelni Techniczno-Handlowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także zmiana świadomości przez podwyższenie kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności.

Uczelnia realizuje również projekty dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ze środków Budżetu Państwa: