Przejdź do treści

Projekty realizowane

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa realizuje obecnie następujące projekty dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • UTH 3.0 Przez rozwój do doskonałości
  Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów/ek Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, a także wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni poprzez wdrożenie nowych narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie Uczelnią. Efektem projektu będzie wykwalifikowany i pożądany na rynku pracy absolwent przygotowany kompleksowo do podjęcia zatrudnienia.
 • UTH 2.0 Kompetencje dla Rozwoju 
  Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów/ek Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni Techniczno-Handlowej i podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej UTH.
 • UTH ON - Uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami
  Celem projektu jest likwidacja barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym poprzez dostosowanie procedur i infrastruktury Uczelni Techniczno-Handlowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także zmiana świadomości przez podwyższenie kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności.
 • Kursy e-learningowe dla inżynierów UTH 
  Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji językowych, informatycznych, analitycznych w zakresie przedsiębiorczości i zawodowych 140 studentów/ek spośród 175 studentów/ek Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej rozpoczynających udział w projekcie poprzez zrealizowanie kursów e-learningowych dla studentów, stanowiących dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I stopnia na kierunkach Budownictwo (studia inżynierskie niestacjonarne) oraz Transport (studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne).
 • Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport
  8 maja 2017 roku Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej rozpoczęła rekrutację na studia I stopnia na zmodernizowanym przez pracodawców kierunku Transport. Kierunek został objęty projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.
  Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów/ek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z naboru 2017/18 na kierunku Transport na Wydziale Inżynieryjnym Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. poprzez udoskonalenie i realizację dostosowanego i zmodernizowanego programu kształcenia na kierunku Transport zgodnie z zapotrzebowaniem i opiniami otoczenia społeczno-gospodarczego związanego z branżą transportową.
 • Poprawa jakości świadczenia usług w jednostkach służby zdrowia 
  Projekt to nowa oferta dla pracowników administracyjnych sektora ochrony zdrowia przygotowana wspólnie przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej oraz Centrum Skutecznego Działania.
  Celem projektu jest podniesienie kompetencji z obszaru zarządzania w sektorze zdrowia, wśród pracowników administracyjnych jednostek sektora służby zdrowia, kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, kadry medycznej posiadającej w zakresie obowiązków funkcje administracyjne oraz pracowników NFZ i jednostek założycielskich podmiotów leczniczych.