Przejdź do treści

Projekty realizowane

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa realizuje obecnie następujące projekty dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • UTH 3.0 Przez rozwój do doskonałości
  Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów/ek Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, a także wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni poprzez wdrożenie nowych narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie Uczelnią. Efektem projektu będzie wykwalifikowany i pożądany na rynku pracy absolwent przygotowany kompleksowo do podjęcia zatrudnienia.
 • UTH 2.0 Kompetencje dla Rozwoju 
  Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów/ek Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni Techniczno-Handlowej i podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej UTH.
 • UTH ON - Uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami
  Celem projektu jest likwidacja barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym poprzez dostosowanie procedur i infrastruktury Uczelni Techniczno-Handlowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także zmiana świadomości przez podwyższenie kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności.
 • Bezpiecznie jest wiedzieć z UTH
  Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy z szeroko rozumianej tematyki związanej z bezpieczeństwem, pedagogiką i logistyką wśród uczniów szkół średnich (licea, technika, szkoły branżowe). W ramach projektu planowana jest realizacja 56 spotkań wyjazdowych do szkół ponadpodstawowych, 4 festiwali promocji nauki oraz nakręcenie 9 filmów o tematyce związanej z prowadzonymi wykładami.