Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Ogłoszenia

Diagnoza FERS

Publikacja Diagnozy FERS - Kształcenie osób dorosłych- dla projektu "UTH szkoli branżę motoryzacyjną, budowlaną i architektoniczną"

Diagnoza

 

ARCHIWALNE

Zapytanie ofertowe

W ramach zapytania ofertowego wpłynęły następujące oferty:

Zestawienie ofert

Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Dominik Judka.

 

Zapraszamy do składania ofert dotyczących realizacji 9 filmów trwających maximum 10 minut każdy, w ramach projektu pt. „Bezpiecznie jest wiedzieć z UTH” realizowanego w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Ofertę można złożyć w terminie do dnia 16 stycznia 2023 r. do godz. 23:59:59 (liczy się data wpływu):

- Elektronicznie – przesyłając ofertę na adres mailowy przetargi@uth.edu.pl

- Listownie bądź kurierem – przesyłając ofertę na adres Zamawiającego: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa,

- Osobiście - złożyć w zaklejonej kopercie do Rektoratu UTH przy ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa.

Złożenie oferty w sposób inny niż elektroniczny może odbyć się wyłącznie w godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00).

W przypadku złożenia oferty listownie, kurierem bądź osobiście na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na realizację 9 filmów w ramach projektu „Bezpiecznie jest wiedzieć z UTH” – nie otwierać przed 17 stycznia 2023 r.”

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w Formularzu oferty. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektów: tel. 22 262 88 25, e-mail: katarzyna.kurek@uth.edu.pl.

 

Zapytanie ofertowe nr UTH-DD/2022/11/01

Zapraszamy do składania ofert dotyczących realizacji szkoleń "Autoprezentacja i wystąpienia publiczne" dla pracowników Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w ramach projektu o charakterze koncepcyjnym pt. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku  o dofinansowanie POWR.03.04.00-00-P023/21).

Ofertę można złożyć w terminie do dnia 28 listopada 2022 r. do godz. 23:59:59 (liczy się data wpływu):

 1. Elektronicznie – przesyłając ofertę na adres mailowy przetargi@uth.edu.pl
 2. Listownie bądź kurierem – przesyłając ofertę na adres Zamawiającego: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa,
 3. Osobiście - złożyć w zaklejonej kopercie do Rektoratu UTH przy ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa.

Złożenie oferty w sposób inny niż elektroniczny może odbyć się wyłącznie w godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00).

W przypadku złożenia oferty listownie, kurierem bądź osobiście na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na szkolenia „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne” – nie otwierać przed 29 listopada 2022 r.”

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektów:  tel. 22 262 88 25, e-mail: przetargi@uth.edu.pl.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr UTH-DD/2022/11/01

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - doświadczenie trenera

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr UTH-DD/2022/10/01

Zapraszamy do składania ofert dotyczących realizacji szkolenia z zakresu osiągania i weryfikacji efektów uczenia się dla pracowników Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w ramach projektu o charakterze koncepcyjnym pt. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku  o dofinansowanie POWR.03.04.00-00-P023/21).

Ofertę można złożyć w terminie do dnia 7 listopada 2022 r. do godz. 23:59:59 (liczy się data wpływu):

 1. Elektronicznie – przesyłając ofertę na adres mailowy przetargi@uth.edu.pl
 2. Listownie bądź kurierem – przesyłając ofertę na adres Zamawiającego: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa,
 3. Osobiście - złożyć w zaklejonej kopercie do Rektoratu UTH przy ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa.

Złożenie oferty w sposób inny niż elektroniczny może odbyć się wyłącznie w godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00).

W przypadku złożenia oferty listownie, kurierem bądź osobiście na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na szkolenie „Osiąganie i weryfikacja efektów uczenia się” – nie otwierać przed 8 listopada 2022 r.”

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektów:  tel. 22 262 88 25, e-mail: przetargi@uth.edu.pl.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr UTH-DD/2022/10/01

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - doświadczenie trenera

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Wynik zapytania ofertowego:

W ramach przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę: Centrum Szkoleń AGABET Beata Zbarachewicz, ul. Odkryta 46a/27, 03-140 Warszawa.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr UTH-DD/2022/08/01

Zapraszamy do składania ofert dotyczących realizacja szkolenia z zakresu osiągania i weryfikacji efektów uczenia się dla pracowników Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w ramach projektu o charakterze koncepcyjnym pt. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku  o dofinansowanie POWR.03.04.00-00-P023/21).

Ofertę złożyć można złożyć w terminie do 7 września 2022 r. do godz. 23:59:59 (liczy się data wpływu):

 1. Elektronicznie – przesyłając ofertę na adres mailowy przetargi@uth.edu.pl
 2. Listownie bądź kurierem – przesyłając ofertę na adres Zamawiającego: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa,
 3. Osobiście - złożyć w zaklejonej kopercie osobiście ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa Rektorat I p.

Złożenie oferty w sposób inny niż elektroniczny może odbyć się wyłącznie w godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00).

W przypadku złożenia oferty listownie, kurierem bądź osobiście na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na szkolenie „Osiąganie i weryfikacja efektów uczenia się – nie otwierać przed 8 września 2022 r.”

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr UTH-DD/2022/08/01

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - doświadczenie trenera

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektów tel. 22 262 88 50 e-mail: przetargi@uth.edu.pl.

Wynik zapytania ofertowego:

W ramach przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę: Centrum Szkoleń AGABET Beata Zbarachewicz, ul. Odkryta 46a/27, 03-140 Warszawa.

 

 

Przystosowanie sali wykładowej w budynku UTH przy ul. Jagiellońskiej 82F do potrzeb Laboratorium sieci komputerowych

Zapraszamy do składania ofert na przystosowanie sali wykładowej w budynku UTH przy ul. Jagiellońskiej 82F do potrzeb Laboratorium sieci komputerowych dla kierunku Informatyka w projekcie „UTH 2.0. Kompetencje dla Rozwoju” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty można składać na zamieszczonym formularzu oferty w terminie do 2 września 2021 r. do końca dnia w jeden z następujących sposobów:

 • osobiście – złożyć w zaklejonej kopercie w budynku kampusu głównego (ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa);
 • drogą elektroniczną na adres e-mail przetargi@uth.edu.pl;
 • listownie bądź kurierem – przesyłając ofertę w zaklejonej kopercie na adres Zamawiającego (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa) - liczy się data wpływu.

Formularz oferty

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektów tel. 22 262 88 50 e-mail: przetargi@uth.edu.pl.

 

Dostosowanie budynku Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie przy ul. Jutrzenki 135 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Zapraszamy do składania ofert na dostosowanie budynku Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie przy ul. Jutrzenki 135 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz na dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „UTH ON – Uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami”.

Oferty można składać w terminie do 30 czerwca 2021 r., do końca dnia w jeden z następujących sposobów:

osobiście – złożyć w zaklejonej kopercie w budynku kampusu głównego (ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa);
drogą elektroniczną na adres e-mail przetargi@uth.edu.pl;
listownie bądź kurierem – przesyłając ofertę w zaklejonej kopercie na adres Zamawiającego (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa).

 Formularz ofertowy - modernizacja budynku


 Formularz ofertowy - toaleta

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej poszukuje wykonawcy/ów zajęć Materiałoznawstwo na kierunku Transport w projekcie „Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport”.

Ogłoszenie
Formularz oferty

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej poszukuje wykonawcy Syllabusa do przedmiotu Materiałoznawstwo na kierunku Transport w projekcie „Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport”.

Ogłoszenie
Formularz oferty

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej poszukuje wykonawcy/ów zajęć Podstawy programowania na kierunku Informatyka w projekcie „UTH 2.0. Kompetencje dla Rozwoju”.

Ogłoszenie
Formularz oferty

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej poszukuje wykonawcy Syllabusa do przedmiotu Podstawy programowania na kierunku Informatyka w projekcie „UTH 2.0. Kompetencje dla Rozwoju”.

Ogłoszenie
Formularz oferty

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej poszukuje wykonawcy Syllabusa do przedmiotu Oprogramowanie inżynierskie AutoCAD na kierunku Transport w projekcie Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport

Ogłoszenie
Formularz oferty

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej poszukuje wykonawcy/ów zajęć Oprogramowanie inżynierskie AutoCAD na kierunku Transport w projekcie Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport

Ogłoszenie
Formularz oferty

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia Laboratorium Nowoczesnych Środków Transportu w projekcie „Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport.

Treść zapytania
Załączniki
Oferty można składać w terminie do 12 grudnia 2017 do godz. 15:00

 

Uczelnia poszukuje Prowadzącego zajęcia "Technologie informacyjne – laboratorium" - praktyka

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Prowadzący zajęcia  Technologie informacyjne – laboratorium (praktyk) w projekcie Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport (umowa cywilnoprawna ).

Przedmiot Technologie informacyjne - laboratorium prowadzony będzie dla studentów I roku studiów inżynierskich na kierunku Transport i obejmował zagadnienia związane z wykorzystywaniem MS Excel do zagadnień inżynierskich lub zbliżonych. 

Ogłoszenie dostępne tutaj.