Przejdź do treści

Ogłoszenia

Unijne pieniądze dla szkół 

Zapraszamy do współpracy w ramach tworzenia i realizacji projektów dotyczących wsparcia dla uczniów odpowiadającego na potrzeby przeobrażającego się rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy.

W ramach projektów przewidziane jest finansowanie m.in: zajęć dodatkowych dla uczniów, staży i praktyk zawodowych, wynagrodzeń trenerów/wykładowców, kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów mistrzowskich i czeladniczych itp.

Kontakt w sprawie konkursów dla szkół: e-mail: projekty@uth.edu.pl lub tel. 22 262 88 50

ARCHIWALNE

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej poszukuje wykonawcy/ów zajęć Materiałoznawstwo na kierunku Transport w projekcie „Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport”.

Ogłoszenie
Formularz oferty

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej poszukuje wykonawcy Syllabusa do przedmiotu Materiałoznawstwo na kierunku Transport w projekcie „Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport”.

Ogłoszenie
Formularz oferty

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej poszukuje wykonawcy/ów zajęć Podstawy programowania na kierunku Informatyka w projekcie „UTH 2.0. Kompetencje dla Rozwoju”.

Ogłoszenie
Formularz oferty

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej poszukuje wykonawcy Syllabusa do przedmiotu Podstawy programowania na kierunku Informatyka w projekcie „UTH 2.0. Kompetencje dla Rozwoju”.

Ogłoszenie
Formularz oferty

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej poszukuje wykonawcy Syllabusa do przedmiotu Oprogramowanie inżynierskie AutoCAD na kierunku Transport w projekcie Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport

Ogłoszenie
Formularz oferty

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej poszukuje wykonawcy/ów zajęć Oprogramowanie inżynierskie AutoCAD na kierunku Transport w projekcie Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport

Ogłoszenie
Formularz oferty

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia Laboratorium Nowoczesnych Środków Transportu w projekcie „Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport.

Treść zapytania
Załączniki
Oferty można składać w terminie do 12 grudnia 2017 do godz. 15:00

 

Uczelnia poszukuje Prowadzącego zajęcia "Technologie informacyjne – laboratorium" - praktyka

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Prowadzący zajęcia  Technologie informacyjne – laboratorium (praktyk) w projekcie Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport (umowa cywilnoprawna ).

Przedmiot Technologie informacyjne - laboratorium prowadzony będzie dla studentów I roku studiów inżynierskich na kierunku Transport i obejmował zagadnienia związane z wykorzystywaniem MS Excel do zagadnień inżynierskich lub zbliżonych. 

Ogłoszenie dostępne tutaj.