Przejdź do treści

Ogłoszenia

Zapraszamy do składania ofert na dostosowanie budynku Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie przy ul. Jutrzenki 135 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz na dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „UTH ON – Uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami”.

Oferty można składać w terminie do 30 czerwca 2021 r., do końca dnia w jeden z następujących sposobów:

  • osobiście – złożyć w zaklejonej kopercie w budynku kampusu głównego (ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa);
  • drogą elektroniczną na adres e-mail przetargi@uth.edu.pl;
  • listownie bądź kurierem – przesyłając ofertę w zaklejonej kopercie na adres Zamawiającego (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa).

 Formularz ofertowy - modernizacja budynku

 Formularz ofertowy - toaleta

ARCHIWALNE

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej poszukuje wykonawcy/ów zajęć Materiałoznawstwo na kierunku Transport w projekcie „Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport”.

Ogłoszenie
Formularz oferty

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej poszukuje wykonawcy Syllabusa do przedmiotu Materiałoznawstwo na kierunku Transport w projekcie „Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport”.

Ogłoszenie
Formularz oferty

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej poszukuje wykonawcy/ów zajęć Podstawy programowania na kierunku Informatyka w projekcie „UTH 2.0. Kompetencje dla Rozwoju”.

Ogłoszenie
Formularz oferty

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej poszukuje wykonawcy Syllabusa do przedmiotu Podstawy programowania na kierunku Informatyka w projekcie „UTH 2.0. Kompetencje dla Rozwoju”.

Ogłoszenie
Formularz oferty

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej poszukuje wykonawcy Syllabusa do przedmiotu Oprogramowanie inżynierskie AutoCAD na kierunku Transport w projekcie Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport

Ogłoszenie
Formularz oferty

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej poszukuje wykonawcy/ów zajęć Oprogramowanie inżynierskie AutoCAD na kierunku Transport w projekcie Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport

Ogłoszenie
Formularz oferty

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia Laboratorium Nowoczesnych Środków Transportu w projekcie „Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport.

Treść zapytania
Załączniki
Oferty można składać w terminie do 12 grudnia 2017 do godz. 15:00

 

Uczelnia poszukuje Prowadzącego zajęcia "Technologie informacyjne – laboratorium" - praktyka

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Prowadzący zajęcia  Technologie informacyjne – laboratorium (praktyk) w projekcie Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport (umowa cywilnoprawna ).

Przedmiot Technologie informacyjne - laboratorium prowadzony będzie dla studentów I roku studiów inżynierskich na kierunku Transport i obejmował zagadnienia związane z wykorzystywaniem MS Excel do zagadnień inżynierskich lub zbliżonych. 

Ogłoszenie dostępne tutaj.