Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

O Biurze Projektów

Biuro Projektów jest wyspecjalizowaną jednostką Uczelni zajmującą się pozyskiwaniem finansowania oraz realizacją projektów. Zatrudnia doświadczonych koordynatorów projektów oraz fundraiserów.

Realizujemy projekty szkoleniowe, doradcze oraz naukowe finansowane ze środków krajowych i europejskich. Siłą naszego zespołu jest doświadczenie w dziedzinie pozyskiwania funduszy wynikające ze współpracy zarówno z firmami prywatnymi jak i jednostkami publicznymi (samorządowymi i państwowymi). Szeroka wiedza, poparta wieloletnią praktyką pozwala działać pracownikom Biura Projektów na wielu płaszczyznach. Podmioty szukające wsparcia mogą liczyć na profesjonalną współpracę w aspekcie pozyskiwania dofinansowania oraz wdrażania i realizacji projektów. Posiadamy młodą, kreatywną i mobilną kadrę, która gwarantuje konstruktywną współpracę. Wieloletnia działalność pozwoliła na wykształcenie dobrych praktyk zarówno we współpracy z przedsiębiorcami, samorządami, licznymi organizacjami pozarządowymi jak i instytucjami nadzorującymi.

Co robimy:

 • Pozyskiwanie finansowania
 • Zarządzanie projektami
 • Doradztwo w zakresie zarządzania projektami
 • Prowadzenie rozliczeń finansowych projektów
 • Ewaluacja projektów

Standard działania:

Z naszymi Klientami pracujemy według następujących standardów działania:

 1. analiza potrzeb Klienta– rozpoczynamy od analizy potrzeb naszych Klientów i możliwości pozyskania przez nich dofinansowania na wybrany cel. Taka analiza zawsze jest bezpłatna.
 2. przygotowanie założeń projektowych – w przypadku podjęcia decyzji o współpracy z nami, przygotowujemy wspólnie z Klientem założenia projektu, tj. cele, działania oraz budżet projektu
 3. przygotowanie wniosku o dofinansowanie – w oparciu o zaakceptowane przez Klienta założenia przygotowujemy wniosek o dofinansowanie i pomagamy Klientowi skompletować dokumenty niezbędne do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie.
 4. wsparcie w negocjacjach z instytucją przyznającą środki
 5. wsparcie na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie
 6. zarządzanie projektem
 7. rozliczenia finansowe
 8. monitoring i ewaluacja działań projektowych

Nasze sukcesy:

 • Pozyskanie finansowania licznych projektów dla samorządów i szkół (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)
 • Ponad 1000 zadowolonych słuchaczy dofinansowanych specjalistycznych studiów podyplomowych dla pracowników przedsiębiorstw oraz administracji publicznej
 • Zrealizowane z powodzeniem projekty szkoleniowe dla szkół i ich nauczycieli (w ramach projektów dofinansowanych z EFS przeszkoliliśmy ponad 300 nauczycieli)
 • Setki zadowolonych uczestników projektów szkoleniowych dla przedsiębiorstw i ich pracowników
 • Zrealizowane projekty międzynarodowe z udziałem partnerów z Niemiec, Szwecji, Francji, Grecji, Cypru, Węgier, Słowacji i Turcji