Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Inżynier na stażu

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej rozpoczyna rekrutację do udziału w projekcie "Inżynier na stażu – rozwój kompetencji studentów Wydziału Inżynieryjnego Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej”.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 176 studentów/ek (15K/161M) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynieryjnym kierunku Transport i kierunku Budownictwo UTH i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych krajowych i zagranicznych w firmach/instytucjach zgodnych z profilem kształcenia na studiach technicznych.

Grupę docelową projektu stanowią studenci/tki studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Inżynieryjnego UTH kierunku Transport i kierunku Budownictwo. Wsparciem zostanie objętych w sumie 176 studentów/ek z naboru 2013/14, 2014/15, 2015/16.

Projekt będzie realizowany w okresie 1.05.2016 - 30.04.2018.

Dzięki realizacji projektu student/ka WI UTH uzyska dodatkowe umiejętności praktyczne związane z jego przyszłą pracą zawodową, co ułatwi mu znalezienie i utrzymanie zatrudnienia bezpośrednio związanego z ukończonymi studiami. Dzięki zrealizowanym programom stażowym student/ka zaznajomi się ze specyfiką pracy inżyniera. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na pozycję uczestnika stażysty na rynku pracy. Dzięki udziałowi w stażu student/ka rozwinie praktyczne umiejętności związane z kierunkiem studiów. Staż umożliwi także rozwinięcie kompetencji społecznych, większą orientację w branży, zaznajomienie się ze specyfiką branży TSL/budowlanej. Doświadczenie zdobyte podczas realizacji staży zagranicznych wzbogaci wiedzę i praktyczne umiejętności studentów związane z pracą w firmach zagranicznych/międzynarodowych korporacjach. Specyfiką branży TSL/budowlanej jest jej internacjonalizacja.

Zadania realizowane w ramach projektu:
1. Staże krajowe dla studentów kierunku Transport (1,2,3 msc)
2. Staże krajowe dla studentów kierunku Budownictwo (1,2,3 msc)
3. Staże zagraniczne dla studentów kierunku Transport i Budownictwo (2msc)

Wartość projektu: 1 154 601,61. Wartość dofinansowania: 1 119 963,57

Pobierz Harmonogram wsparcia

 

REKRUTACJA

W dniach 16.05-03.06.2017 trwa przyjmowanie zgłoszeń na płatne staże krajowe (1,2,3-miesięczne) oraz płatne staże zagraniczne (2-miesięczne).

Dokumenty składać można w pokoju 305 - Kampus Jagiellońska 82F w terminach:

  • wtorek - piątek w godzinach  8:00-15:00
  • soboty 20.05.2017 r oraz 03.06.2017 r. w godzinach 08:00-14:00

Kontakt: tel. 22/262 88 25 

Pobierz Informacje dotyczące staży krajowych i zagranicznych


Komplet dokumentów rekrutacyjnych:

STAŻE KRAJOWE
1.    Regulamin staży krajowych
2.    Załączniki

STAŻE ZAGRANICZNE
1.    Regulamin staży zagranicznych
2.    Załączniki

Lista firm stażowych