Przejdź do treści

Przedsiębiorstwo Przyszłości

KWARTALNIK
ISSN
2080-8461
ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Andrzej Wilk
SEKRETARZ REDAKCJI: Joanna Paszkowska
 

dr hab. Jerzy Telep, prof. UTH

REDAKTOR NACZELNY:
dr hab. Jerzy Telep, prof. UTH

KOMITET REDAKCYJNY:

 • Tomasz Ambroziak (Politechnika Warszawska)
 • Stanisław Borkowski (Politechnika Częstochowska)
 • Marian Cieślarczyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Zbigniew Czajkiewicz (University of Houston)
 • Wiesław Czyżowicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Nail F. Gazizullin (Petersburski Uniwersytet Państwowy)
 • Janusz Gołębiowski (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie)
 • Ryszard Grosset (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
 • Tadeusz Jemioło (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie)
 • Waldemar Karwowski (University of Central Florida)
 • Jan Klimek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Alicja Kornasiewicz (menedżer – bankowiec)
 • Alberto Lozano (Uniwersytet Szczeciński)
 • Barbara Mazur (Politechnika Białostocka)
 • Joanna Moczydłowska (Politechnika Białostocka)
 • Władysław Miś (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie)
 • Hoang Tien Nguyen (Nguyen Tat Thanh University in HCM City, Vietnam)
 • Iwona Przychocka (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie)
 • Agnieszka Sitko-Lutek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Stanisław Skrzypek (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie)
 • Aleksandr A. Stepanov (Moskiewska Państwowa Akademia Administracji Biznesowej)
 • Zbigniew Ścibiorek (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu)
 • Stanisław Tkaczyk (Politechnika Warszawska)
 • Elżbieta Weiss (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
 • Andrzej Wilk (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie)
 • Andrey Zagorski (Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych, Rosja)
 • Jacek Zieliński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Justyna Żylińska  (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie)

W razie potrzeby, w odniesieniu do poszczególnych publikacji, redakcja zleca wykonanie recenzji wybitnym specjalistom w kraju lub z zagranicy, naukowcom lub praktykom spoza wymienionej listy, znawcom dziedziny, której dotyczy recenzowany artykuł.

WYDAWCA
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa

tel.: (22) 262 88 00

REDAKCJA
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa

tel.: (22) 262 88 45
e-mail: wydawnictwo@uth.edu.pl

Warunki przyjmowania tekstów

Lista recenzentów

Zgodnie Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych artykuły publikowane w „Przedsiębiorstwie Przyszłości” uzyskują wartość 20 pkt.

„Przedsiębiorstwo Przyszłości” jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2021. Wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2021: ICV 2021 = 39.68.