Przejdź do treści

Przedsiębiorstwo Przyszłości

KWARTALNIK
ISSN
2080-8461
ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Andrzej Wilk
SEKRETARZ REDAKCJI: Patryk Przybylski

dr hab. Jerzy Telep, prof. UTH

REDAKTOR NACZELNY:
dr hab. Jerzy Telep, prof. UTH

PRZEWODNICZĄCA KOMITETU REDAKCYJNEGO:

 • Justyna Żylińska (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie)

KOMITET REDAKCYJNY:

 • Tomasz Ambroziak (Politechnika Warszawska)
 • Grzegorz Borowik (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie)
 • Zbigniew Czajkiewicz (University of Houston)
 • Wiesław Czyżowicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Bogdan Ćwik (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
 • Andrzej Dana (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Tadeusz Grzeszczyk (Politechnika Warszawska)
 • Volodymyr Hutsaylyuk (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
 • Tadeusz Jemioło (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie)
 • Tatiana Jurkiewicza (Bałtycka Akademia Międzynarodowa w Rydze)
 • Joseph D. Lewandowski (University of Central Missouri)
 • Romuald Kalinowski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Stefan Korycki (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie)
 • Lech Kościelecki (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • Tomasz Kośmider (Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości)
 • Andrii Kryskov (Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny)
 • Katarzyna Marak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • Nataliia Marynenko (Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny)
 • Maria Parlińska (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie)
 • Dariusz Pyza (Politechnika Warszawska)
 • Monika Szczerbak (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • Tomasz Wierzbicki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • Agnieszka Wikarczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Andrzej Wilk (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie)
 • Jacek Zieliński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Bogdan Żółtowski (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie)
 • Jan Żukowskis (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie)
 • Justyna Żylińska (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie)

W razie potrzeby, w odniesieniu do poszczególnych publikacji, redakcja zleca wykonanie recenzji wybitnym specjalistom w kraju lub z zagranicy, naukowcom lub praktykom spoza wymienionej listy, znawcom dziedziny, której dotyczy recenzowany artykuł.

WYDAWCA
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa

tel.: (22) 262 88 00

REDAKCJA
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa

e-mail: przedsiebiorstwo.przyszlosci@uth.edu.pl

Warunki przyjmowania tekstów

Lista recenzentów

Zgodnie Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wydanym na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.), artykuły publikowane w „Przedsiębiorstwie Przyszłości” uzyskują wartość 20 pkt. (pozycja w wykazie 32484)

„Przedsiębiorstwo Przyszłości” jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2021. Wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2021: ICV 2021 = 39.68.