Wydawnictwo

Wydawnictwo funkcjonuje od 1993 roku. Publikuje i rozpowszechnia podręczniki akademickie, skrypty, monografie oraz inne materiały naukowe (m.in. referaty prezentowane na konferencjach naukowych) i dydaktyczne niezbędne w nauczaniu i rozwoju naukowym uczelni. Większość publikacji dotyczy zarządzania, marketingu, finansów, bankowości, rachunkowości, bezpieczeństwa, logistyki, prawa, administracji, politologii, polityki i integracji europejskiej. Staraniem kadry naukowej i wydawnictwa ukazują się dwa czasopisma: „Przedsiębiorstwo Przyszłości”  oraz „Państwo Prawne”, gdzie publikowane są artykuły pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, a także innych ośrodków akademickich i praktyków. Nasze publikacje cieszą się dużym zainteresowaniem środowisk naukowych, studentów oraz praktyków. Dostępne są one w ponad 50 bibliotekach oraz ośrodkach akademickich na terenie całego kraju.

Nowa publikacja Wydawnictwa UTH: „Zarządzanie ryzykiem w biznesie - inteligentne narzędzia”

Informacje dla autorów

Materiały przeznaczone do publikacji w wydawnictwie Uczelni Techniczo-Handlowej im. H. Chodkowskiej autorzy składają bezpośrednio w wydawnictwie (wydruk komputerowy lub nośnik elektroniczny) albo przesyłają pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@uth.edu.pl.

Publikowane są wyłącznie teksty, które otrzymały pozytywną opinię wyznaczonego recenzenta w kolejności wynikającej z planu wydawniczego.

Wraz artykułem Autorzy przed nazwiskiem podają stopnie i tytuły naukowe, afiliację oraz – do wiadomości Redakcji – dane teleadresowe oraz e-mail.

Warunki zakupu:

Nasze publikacje można nabyć w Księgarni Ekonomicznej w Warszawie oraz za pośrednictwem strony: https://ewydawnictwo.uth.edu.pl/

Kontakt

ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa
tel. (22) 262 88 26
e-mail: wydawnictwo@uth.edu.pl